Visste du dette om strøm?

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE
Vi har svart på seks interessante spørsmål om strøm som mange lurer på. Hvorfor betales nettleie, hvorfor eksporteres strøm til utlandet og hva er det som brukes mest strøm? Her får du svaret.

1) Hvorfor er strømmen dyrere om vinteren?
Det er mange grunnen til at prisen kan variere. Når det blir kaldt bruker du mer strøm på oppvarming. Da stiger etterspørselen, og derfor prisen også. Strømprisen bestemmes av balansen mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig: Forholdet mellom etterspørsel og tilbud.

I tillegg produseres det mindre strøm i kraftverkene om vinteren, fordi det er mindre vann i elvene og fossefallene.

Man kan lagre vann i kraftverkenes vannmagasiner for å produsere strøm senere. Men det er begrenset kapasiteten til vannmagasinene og de må slippe vannet gjennom og generere strøm fra vannkraften når de blir fulle.

Når det blir kaldt blir strømmen som regel dyrere.

2) Hvorfor betaler man nettleie?
Eier du en bolig må du betale nettleie for å få overført strøm til hjemmet ditt. Nettleien betales til den nettleverandøren som eier strømnettet der du bor, og prisen er avhengig av hvor i landet du bor, type hovedsikring du har og hvor mye strøm du bruker.

Inntektene som kommer fra nettleien går til strømtransport, drift og vedlikehold av strømnettet.

Prisen på nettleien din beregnes ut ifra flere faktorer. Nettleien deles inn i en fast og en variabel del. Den faste delen avhenger av hvilket nettselskap som eier kablene og hvilken type hovedsikring du har i huset. Hovedsikringen din styrer strømmen inn til huset, og desto høyere sikring du har, desto høyere blir det faste beløpet ditt. Dette beregnes per år, men kostnadene blir fordelt ut på 12 måneder.

Den variable delen av nettleien henger sammen med strømforbruket ditt og hvor mye strøm du har brukt den gjeldende perioden. For hver kilowattime brukt, vil nettleverandøren kreve en liten sum for leie av strømnettet.

Hvor du bor kan også ha en stor betydning for hvor mye nettleie du må betale. Det bli dyrere i områder der det er lengre avstander mellom boligene, altså færre boliger å dele kostnadene på. Om du bor i mindre befolkede områder, betaler du nok dyrere nettleie enn de som bor i storbyer.

Les mer om nettleien her.

3) Hva er det som bruker mest strøm?
Vi bruker mest strøm på romoppvarming og varmtvannsforbruk.
I følge Enova var nordmenns gjennomsnittlige strømbruk på 17 000 kWt i året (2019).

I Norge går omtrent 50 prosent av strømforbruk i løpet av et år til oppvarming av husstanden. Ca. 20 prosent går til varmtvann, som brukes til blant annet dusj, oppvask og vaskemaskin for klær. De resterende 20–30 prosent går til andre elektriske apparater som TV, kjøleskap og belysning.

Les mer om hvordan du kan spare strøm i vinter her. 

4) Hvorfor eksporterer Norge egentlig strøm til utlandet?
Elektrisk kraft må brukes med en gang den blir produsert. Når det er frost kan det ikke produseres elvekraft, og når det er for mye vann i magasinene eksporterer kraftprodusentene kraften, slik at vannet ikke skal gå tapt.

Når forbruket er høyt, gjerne på grunn av en kuldeperiode med lite nedbør, tappes magasinene raskere og prisen stiger. I slike perioder importerer vi strøm for å dekke behovet.

5) Hva er fastpriskontrakt?
Med fastprisavtale binder du kraftprisen med varighet i f.eks. 12 måneder. Denne avtalen er for deg som vil ha forutsigbar kraftpris. Etter avtaleinngåelse påvirkes ikke din pris av svingningene i markedet. Denne pristypen kan sammenlignes med fast bankrente i forhold til flytende rente. Se pris her. 

6) Hva er spotpriskontrakt?
Hvis du har en avtale som baserer seg på spotpris – er du garantert at avtalen følger de prisene som annonseres fra Nordpool. I tillegg til spotpris kommer det påslaget leverandøren oppgir.

Prisen styres av konkurransen i markedet og avtalen har ingen bindingstid.