Vi skal bli Rogalands beste energiselskap

TEKST & FOTO: MEGABITE

Vi liker å engasjere oss og bidra i lokalsamfunnet. Det er ikke alltid like lett å følge med på hvem vi er og hva vi driver med. Derfor har vi laget en film som skal vise deg nettopp det.

Dalane Energi er en viktig aktør når det gjelder å bygge samfunnskritisk infrastruktur som strømnett og fiber. Vi bidrar også til miljøvennlig produksjon av energi, både med vannkraft og vindkraft. Vår virksomhet gir tilbake til lokalsamfunnet i form av lokale arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester hos lokale entreprenører og bedrifter, samt direkte klingende mynt i kommunekassen.

Dalane Energi bygger og vedlikeholder et stort ledningsnett for å lede strøm til alle husstander og bedrifter i Dalane-kommunene.  

– Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Det er hard konkurranse om teten, men vi er på god vei. Vår strategi er å vokse som regionalt energiselskap gjennom organisk vekst og utvikling. Dette krever tålmodighet, langsiktig planlegging og stor arbeidsinnsats. Vi jobber allerede i dag med flere mulige retninger og spennende muligheter, forteller Idar Sønstabø, administrerende direktør i Dalane Energi.

Dalane Energi består av flere selskap som driver med en rekke forskjellige ting, alt fra kraftproduksjon til landstrøm og fiber til privatmarkedet.

Dalane Energi AS er et konsern bestående av:

 • Dalane Kraft AS
  Driver kraftproduksjon med vind- og vannkraftverk.
  dalane-kraft.no
 • Dalane Energisalg AS
  Driver strømsalg til privat og bedriftsmarkedet.
  dalane-energisalg.no
 • Altifiber AS
  Deleid 37 %, Partner i Altibox og bygger fiber i Dalane og store deler av Agder.
  altifiber.no
 • Enida AS
  Drifter og vedlikeholder strømnettet i de fire Dalane-kommunene.
  enida.no
 • Rogaland Industrinett AS
  Skal tilrettelegge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for kraftkrevende industri i Rogaland.
  rogalandindustrinett.no
 • Skina AS
  Driver drift og utbygging av gatelys og tilhørende infrastruktur og har ansvaret for veilys i store deler av Dalane og på Jæren. Deleid sammen med Jæren Everk.
  skina.no
 • Egersund Landstrøm AS
  Deleid sammen med Eigersund Kommune, driver anlegg for miljøvennlig energi til båter i Egersund havn.
 • Dvergfossen Kraft AS og flere kraftverk
  Heleid og deleid utenfor Dalane.

 Dalane Energi eies av de fire Dalane kommunene:

 • Eigersund kommune (61,43 %)
 • Sokndal kommune (13,62 %)
 • Lund kommune (13,33 %)
 • Bjerkreim kommune (11,62 %)

Dalane Energi bidrar til kommuneøkonomiene med i snitt 16,9 millioner totalt i årlig utbytte.