Splitter ny dam på Tekse

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: MEGABITE
Harald Øgreid på Helleland som er grunneier på Tekse, er positiv til den nye dammen som snart er ferdig. Det samme er lærling Sindre Skaara Helgesen i Dalane Kraft, som lært mye om det å være industrimekaniker i kraftverksbransjen.

Øgreid har hatt et tett og godt samarbeid med Dalane Kraft som er ansvarlige for byggingen. Han skal ellers også delta i det avsluttende arbeidet med dammen.

Dammen i Tekse ligger i Eigersund kommune, helt vest av Teksevatn. Selve vannet ligger både i Eigersund og i Lund kommune. Den gamle dammen er over 100 år gammel, og ble bygget ca. 1920.

Betongdammen er snart ferdig. Forarbeidet ble påbegynt av Dalane Kraft i 2018, og selvet arbeidet startet i april 2020. Det første som ble gjort var å forlenge veien med ca. 110 meter for å komme til med anleggsmaskiner.

– Jeg har alltid vært positiv til at demningen skulle rehabiliteres. Veien til dammen har blitt fornyet, i tillegg går veien helt bort til selve konstruksjonen. Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg graver selv her, og har alltid hatt god dialog med Dalane Kraft, forteller Øgreid.

Harald Øgreid på Helleland er en av grunneierne på Tekse.

Lærerik erfaring

Industrimekaniker-lærling, Sindre Skaara Helgesen (20), var med leverandøren som monterte flomluken, og i tillegg har han vært med og laget rekkverk. På denne måten fikk han lære mer om hydraulikkfaget, samt om sveising. Sindre startet å jobbe i Dalane Kraft i 2020 og har jobbet med den nye dammen i to måneder. Han synes jobben er veldig lærerik og at det har vært kjekt å bli kjent med dyktige fagfolk – til tross for at det har vært litt vått til tider.

– Den nye flomluken er langt større enn den gamle, og kan dermed slippe igjennom mer vann om gangen. Det kjekkeste med jobben er å se det ferdige produktet og at det faktisk fungerer, sier lærlingen.

Sindre satser på å få et fagbrev som industrimekaniker og ønsker å fortsette i den spennende og lærerike jobben han har i Dalane Kraft.

Sindre Skaara Helgesen i Dalane Kraft har lært mye om det å være industrimekaniker i kraftverksbransjen.

Måtte rives

Vassdragsteknisk ansvarlig Jan Kåre Kvinlaug i Dalane Kraft forklarer at dammen var overmoden for utskifting. Vanligvis rehabiliterer Dalane Kraft slike dammer, men den gamle dammen var i så dårlig stand, at den måtte rives. Dammen var en betongdam med to bunntappeluker og seks seksjoner med bjelkestengsel.

Den gamle damkonstruksjonen ble brukt som fangdam under anleggsarbeidet. Masseoverskuddet fra anlegget ble brukt til vegbygging og til opparbeidelse av nye planerte arealer til fremtidig bruk av grunneier.

– Vi bygget den nye dammen helt inntil den gamle. Dammen ble ferdig støpt i mars. Det lokale betongfirmaet Espeland AS Bjerkreim har gjort en god støpejobb, forteller Jan Kåre Kvinlaug.

Slik så dammen på Tekse ut i 2019.

Dalane Kraft AS ble stiftet i 2000 og er et heleid datterselskap til Dalane Energi AS. Selskapets drifter 7 egeneide kraftverk og to deleide. Flere nye kraftverk er i planleggingsfasen og først ut er nytt kraftverk i Ørsdalen, med oppstart allerede i år.