U37 har som mål å bidra til å skape nye muligheter for unge og å åpne dører til regionens næringsliv gjennom sine aktiviteter. Øverst f.v. Presentasjon av U37 på studenttreffet i romjulen. Nede f.v. Fra Langholmen fra A til Å.

U37 har som mål å bidra til å skape nye muligheter for unge og å åpne dører til regionens næringsliv gjennom sine aktiviteter. Øverst f.v. Presentasjon av U37 på studenttreffet i romjulen. Nede f.v. Fra Langholmen fra A til Å.

Snittalderen på styrerommene i Dalane-regionen skal ned med hjelp fra U37

TEKST & FOTO: MEGABITE
Ressursgruppa U37 i Dalane har fått vind i seilene. Nå skal de yte enda mer for å løfte unge ledertalenter fram i regionen. – Vi har mye spennende på gang, sier leder Elisabeth Hetland.

En vakker vinterkveld tidlig i 2020 gikk startskuddet for U37 Dalane. Grand scene i Egersund sentrum var stappfullt av unge folk som deltok på kick-off-arrangementet. Entusiasmen var stor. Dette var noe nytt som Dalane før ikke hadde bydd på. Ikke rart folk møtte opp i hopetall. Endelig var det noen som skulle jobbe for å gjøre synlig hvilken kompetanse og kunnskap unge folk i Dalane kan tilby næringslivet i regionen. Men så kom en pandemi som satte en bråstopp for det meste i samfunnet. U37 var ikke noe unntak. Likevel ble det jobbet hardt i kulissene med være raskt på banen så fort samfunnet åpnet opp igjen. Det lyktes de med. Nå er ressursgruppa for U37 for fullt i gang med å sette et skikkelig fotavtrykk i regionen.

Elisabeth Hetland, leder i U37 Dalane.

Elisabeth Hetland, leder i U37 Dalane.

– Nå skjer det ting på løpende bånd, smiler Elisabeth Hetland.
Hun ble i fjor høst valgt til ny leder.

– Jeg har fått en behagelig start. Mye spennende aktiviteter var allerede i gang takket være de dyktige i ressursgruppa som var før oss. Mentorprogrammet og ledernettverket er fantastiske eksempler på hva de har fått til, roser hun.

– Jeg ønsker også å tilføye at vi er prisgitt gode sponsorer, som Dalane Energi, i vårt arbeid slik at vi kan tilby spennende arrangementer for unge i Dalane til en lav pris.

Mingling og nettverksbygging

Nå er hun og resten av ressursgruppa, som består av en gjeng på åtte personer, i gang med planleggingen av årets spennende aktiviteter. At deltakerne føler de får utbytte av arrangementene, er essensielt for ressursgruppa.

– I november arrangerte vi «Langholmen fra A til Å». Vi fikk besøke flere av bedriftene som holder til på Langholmen og ble inndelt i grupper. Nettverking og kunnskap om lokale virksomheter i regionen settes pris på, sier Hetland.

I romjulen ble det arrangert studenttreff sammen med Egersundregionen – et arrangement som samlet over 100 studenter og mange representanter fra det lokale næringslivet. Dette er kjernevirksomheten til U37; mingling mellom næringsliv og unge ambisiøse folk. U37 har som mål å bidra til å skape nye muligheter for unge og å åpne dører til regionens næringsliv gjennom sine aktiviteter. De ønsker å styrke den kommende generasjonen gjennom ulike aktiviteter og kompetanseheving, slik at de kan ta ledende stillinger og viktige verv i lokalsamfunnet.

– Vi ønsker å legge opp til flere arrangementer i året hvor det egentlig kun handler om å bli kjent. Særlig når studenter som studerer borte fra Egersund er hjemme på besøk. De trenger å vite at det finnes spennende jobbmuligheter i hjemdistriktet, sier Hetland.

Ressursgruppen i U37 Dalane. F.v. Odin Moen, Chris Adrian Midbrød, Mathushan Somalingam, Lene Marie Grure, Jenny Tuen, Elisabeth Hetland, Emma Adelina og Elisabeth Hegdal.

Ressursgruppen i U37 Dalane. F.v. Odin Moen, Chris Adrian Midbrød, Mathushan Somalingam, Lene Marie Grure, Jenny Tuen, Elisabeth Hetland, Emma Adelina og Elisabeth Hegdal.

Snittalderen på styrerommene i Dalane skal ned

Det mest spennende U37 har på trappene i år er utvilsomt programmet Styrekandidatene. Det er et 1-årig program som skal bidra til at unge arbeidstakere blir attraktive for profesjonelle styreverv. Dette er velprøvd i Stavanger-regionen, og nå jobbes det for fullt med å lansere et lignende program i Dalane-regionen. Går alt etter planen, kan programmet være i gang i november med åtte ferske styreplasser i ulike bedrifter i Dalane.

– Vi skal gjøre det etter samme modell som U37 i Stavanger. Kort oppsummert handler det om at bedrifter i Dalane frigjør en plass i sine styrer til en ung hospitant.

– Dette vil være en gyllen mulighet for mange. Du får en unik erfaring og bidrar på lik linje med de andre som sitter i styret. Den eneste forskjellen er at hospitanten ikke har stemmerett eller et formelt ansvar.

Senere i vår skal U37 arrangere et styrevervkurs på Langholmen.

– Det er et kort innføringskurs for alle under 37 år og man trenger ingen erfaring eller kvalifikasjoner i forkant, sier hun og legger til:

– Kurset er ment for å vekke interessen hos unge personer som vil vite mer om styrearbeid og kan tenke seg et styreverv.

Stort utbytte for bedriftene som blir med

Hun tror bedriftene i Dalane som takker ja til å bli en del av Styrekandidatene, vil få stort utbytte av å knytte til seg en hospitant.

– Vi trenger å få ned snittalderen på styrerommene i Dalane. Vi tror at kandidatene som blir valgt inn, blir et friskt pust som kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiv. Forhåpentligvis blir det en vinn-vinn for alle. Resultatene i Stavanger viser at mange av de som fikk en mulighet via dette programmet, har fått styreverv i etterkant. Det er også vår ambisjon, sier hun.

Vil du vite mer om U37 Dalane? Besøk deres LinkedIn-side for mer informasjon om alt de har på gang av spennende arrangementer og aktiviteter fremover.