Tommy Gunvaldsen, bedriftsrådgiver i Dalane Energisalg, er én av fem utvalgte HMS-ambassadører i Dalane Energi-konsernet.

Tommy Gunvaldsen, bedriftsrådgiver i Dalane Energisalg, er én av fem utvalgte HMS-ambassadører i Dalane Energi-konsernet.

Skal skape en felles kultur for HMS

TEKST & FOTO: MEGABITE
Tommy Gunvaldsen er én av fem nye HMS-ambassadører i Dalane Energi. Han og resten av ambassadørene skal være rollemodeller for at HMS blir en naturlig del av arbeidshverdagen.

Hvordan skal man på en god og naturlig måte integrere HMS som en del av  arbeidshverdagen? Det kan virke enkelt i teorien, men i praksis er det en helt annen utfordring. HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Det skal være trygt å gå på jobb, men minst like viktig er det at ansatte skal trives og ha det kjekt på jobb.

Arbeidstilsynet definerer et godt arbeidsmiljø slik: «Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å aktivt redusere risiko for farer og ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og  helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet».

Skal sikre et kontinuerlig fokus

I Dalane Energi har de bestemt seg for å gi HMS et skikkelig løft. Måten de har løst det på, er å velge ut fem HMS-ambassadører på tvers av selskapene i konsernet. 

– HMS-ambassadørene i Dalane Energi sin hovedoppgave er å aktivt jobbe med den siste delen av definisjonen til Arbeidstilsynet. De skal aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene, forklarer Birgitte Refsland i Dalane Energi.

HMS-ambassadører i Dalane Energi konsernet: Tommy Gunvaldsen, Andrè Iversen, Eirik Nesvåg og Magnus Helland.

HMS-ambassadører i Dalane Energi-konsernet: F.v. Tommy Gunvaldsen, Andrè Iversen, Eirik Nesvåg og Magnus Helland. Kenneth Mydland var ikke tilstede ved fotografering.

Hun er design- og markedskoordinator. Hun påpeker viktigheten av at HMS-ambassadørene setter fingeren på både det som er bra og det som er dårlig på arbeidsplassen.

– Det gjør oss bevisste, sier Refsland og fortsetter:

– Ved å velge ut HMS-ambassadører på tvers av selskapene, er målet at vi skal
inkludere flere i HMS-arbeidet. Det holder ikke at bare ledere og tillitsvalgte har fokus på dette området.

Inspirasjonen har de hentet fra energiselskapet Skagerak Energi.

– De gikk for en løsning med HMS- grupper, mens vi gjorde en egen vri med egne ambassadører på tvers av selskapene, men utgangspunktet er det samme, forklarer Refsland.

– Målet vårt er at HMS-arbeidet skal bli en integrert del av arbeidshverdagen vår. De skal være rollemodeller for kollegaene sine. Det tror vi vil utgjøre en stor forskjell, sier hun.

Lav terskel for å melde fra

Tommy Gunvaldsen, bedriftsrådgiver i Dalane Energisalg, er én av fem utvalgte HMS-ambassadører i Dalane Energi- konsernet.

– Vårt mål er å skape et trygt og positivt arbeidsmiljø hver dag vi er på jobb. Det er avgjørende at vi som ambassadører har en felles arena der vi kan diskutere forskjellige aspekter av HMS-arbeidet. Som et konsern, er det store forskjeller i arbeidsoppgavene våre. Mens noen arbeider på kontoret, er andre ansatte ute på jobboppdrag i regionen, slik som de ansatte i Enida. De jobber med strømnettet, og har helt andre risikoaspekter å ta høyde for. Derfor er det viktig at vi har en felles HMS-kultur, sier Gunvaldsen.

Montører hos Enida.

I Enida, som jobber med strømnettet, har de helt andre risikoaspekter å ta høyde for enn de i konsernet som arbeider på kontor.

Bedriftsrådgiveren mener en av de viktigste oppgavene han og resten av ambassadørene har fått, er å jobbe for at det skal være lav terskel for å gi beskjed om avvik eller potensielle avvik.

– Det skal ikke være assosiert med noe negativt å gi beskjed om avvik – heller det motsatte, fordi det sier noe om hvilken kultur vi har på jobb og at vi bryr oss om hverandre. I dette arbeidet er vi som ambassadører sentrale, utdyper Gunvaldsen.

– Det er begrenset hvor mye vi treffes på tvers av selskapene når vi jobber med svært forskjellige fagområder. Derfor tror jeg at HMS-ambassadører er et viktig tiltak for å sikre en felles kultur og forståelse for hva HMS handler om, sier Gunvaldsen.

Skal dyrke det sosiale

Det er like viktig å sørge for at de ansatte gleder seg til å komme på jobb og trives i arbeidshverdagen.

Skal dyrke det sosiale

Han understreker at ambassadørenes rolle ikke bare handler om å fremme kulturen for sikkerhet, men like viktig er å sørge for at ansatte gleder seg til å komme på jobb og trives i arbeidshverdagen.

– Jo bedre vi blir kjent med hverandre, jo bedre fungerer vi som et team. Vi har
som ambisjon å arrangere flere hyggelige sosiale sammenkomster. For meg er det viktig at disse arrangementene har fokus på samarbeid og felles mestring, samtidig som vi kan ha det gøy sammen. I en arbeids- hverdag hvor vi utfører svært forskjellige oppgaver på tvers, er det vanskelig å bygge relasjoner uten egnede arenaer for samhandling, sier energirådgiveren.