Egersund by

Rekordhøy strømpris i Dalane-regionen

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: MEGABITE
Vi har alle fått med oss at strømprisen er uvanlig høy akkurat nå. Hvilket ansvar har ditt energiselskap og hva kan du selv gjøre for å redusere strømforbruket?

Ifølge Energi Norge skyldes den store prisøkningen tre faktorer:

  • En kald vinter og vår som har ført til et høyere forbruk av strøm til oppvarming.
  • Det har vært lite vind og nedbør som har ført til mindre kraftproduksjon og lavere vannmagasiner.
  • Høye strømpriser på kontinenter, som blant annet skyldes økte brenselspriser og en dobling av CO2-prisen det siste året. Dette påvirker strømprisene i Norge også.

Strømforsyning mellom land

I 1960 fikk Norge sin første strømkabel til Sverige, og siden den kom har vi vært koblet sammen med en rekke andre land. Selv om det gir tryggere strømforsyning og bedre utnyttelse av kraftressursene, fører det også til at vi blir mer påvirket av prisene i våre naboland.

Det er ventet at de to nye strømkablene til Tyskland og England kommer til å øke strømprisen i Norge med 3–5 øre per kilowattime. Gjennom året vil kablene bidra til å jevne ut prisene. Da blir det noe lavere om vinteren og noe høyere om sommeren.

Rundt åtte prosent av den årlige kraftproduksjonen i Norge kommer fra vindkraft. Mer vindkraft bidrar til lavere strømpriser. Siden produksjonen varierer etter vindforholdene, får vi også mer ustabile priser.

Ønsker du å vite mer om hvorfor strømprisene varierer? Les mer her.

Svåheia vindpark.

Dalane Energi sitt ansvar

Tre av fire norske strømkunder har en avtale koblet til spotprisen på den nordiske kraftbørsen. Dalane Energi og de andre strømleverandørene tar normalt et fast påslag per måned og/eller per kilowattime for å levere tjenesten. Men dette utgjør bare rundt 1–2 prosent av den samlende regningen.

Dalane Energi er opptatt av at kundene sine skal være fornøyde og energiselskapet gjør det de kan for å holde prisene nede. Dette gjør de med å levere gode og transparente strømavtaler. Se strømavtaler her. 

Over tid har det vist seg at spotavtale er mest gunstige for kundene. For de som ønsker seg mer forutsigbarhet og mindre svingninger i strømprisen, så finnes det andre avtaler som gir det. Fastpriskontraktene har dette året vært lønnsomt for mange, fordi prisoppgangen har vært større enn forventet for de fleste strømaktørene. Forbrukerområdet anbefaler spotpris-avtaler.