Harald Mong er energiingeniør i Enida, hvor han har jobbet i snart 30 år.

Harald Mong er energiingeniør i Enida, hvor han har jobbet i snart 30 år.

På jobb for en trygg strømforsyning

TEKST & FOTO: MEGABITE
Harald Mong har i snart 30 år jobbet for at dalbuen skal ha et trygt og solid strømnett. – Vi lærer alltid noe nytt og må tilpasse oss den siste nye teknologien til enhver tid, sier den erfarne 61-åringen.

I 1995 startet Harald Mong sin karriere innen energiforsyningsbransjen. Han ble ansatt som tilsynsingeniør i det som i dag er kjent som Enida AS. Der har han blitt siden. Før han startet i «elverket», jobbet han flere år som elektriker.

– Jeg tok læretiden i Stavanger før jeg vendte nesen hjem og jobbet som elektriker i Egersund.

Da teknisk fagskole var fullført, åpnet det seg en mulighet for å begynne hos Enida. Harald Mong kan se tilbake på mange innholdsrike år sammen med gode kolleger i bedriften som er ansvarlig for strømnettet i Dalane-regionen.

Kjekk bransje med spennende utsikter

– Sett utenfra, kan man kanskje få inntrykk av at det skjer lite i vår bransje, og at vi oppleves som litt «trauste».

Det er en myte Harald Mong kan avkrefte med to streker under svaret.

– For oss har det vært nye forandringer hele tiden som vi må tilpasse oss. Teknologien vi bruker i dag, ville vært utenkelig at vi brukte tilbake i 1995 da jeg begynte i selskapet, sier Harald Mong.

– Det er til stadighet omlegginger og utvikling som vi må ta hensyn til. Derfor er det en spennende bransje å være en del av. Smarte strømmålere var det ikke mange som hadde hørt om for noen år siden, forklarer Harald Mong og legger til:

– Du må være åpen for forandringer. Det nytter ikke å stritte imot. Problemstillingene vi jobber med har blitt stadig mer komplekse, noe som gjør jobben vår uhyre interessant, fortsetter han.

Gammel strømmåler til venstre og ny smart strømmåler til høyre.

Til venstre ser man en strømmåler av den eldre sorten. Til høyre er en ny smart strømmåler som alle strømkunder er pålagt å installere. De nye strømmålerne gjør at vi blant annet får timevis registrering av strømforbruket, automatisk avlesning av målere, korrekt avregning og enklere bytte av kraftleverandør.
Kilde: NVE. Foto: Enida/Megabite.

«Alle» er kunder hos Enida

Alle som bor i Dalane har et forhold til Enida – enten de vil det eller ikke. Hvis du bor i Dalane, er det Enida som hver dag sørger for at du får strøm til dine daglige gjøremål hjemme – enten det er å vaske klær eller å se på TV. Enida drifter energinettet i Dalane og har ansvaret for all strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen.

– Det er komplekse systemer. Strømnettet er summen av det som trekker og det som produserer. I det siste har vi fått stadig flere produsenter i form av folk som for eksempel har montert solcellepanel. Dette fører til at vi stadig må gjøre tilpasninger på strømnettet vårt, forklarer Mong.

Les mer om solceller hos Enida her.

Den erfarne tilsynsingeniøren er ikke i tvil om at Enida står foran mange spennende valg i fremtiden. For en ting er sikkert, strøm trenger vi, og vi trenger enda mer strøm i årene fremover – særlig i lys av det grønne skiftet.

– Enida må gjøre de riktige investeringene og bygge ut strømnettet på de riktige stedene. Det handler om å ta viktige strategiske valg, sier han.

Henter informasjon fra over 15 000 målere

Hver dag henter Enida inn informasjon om strømforbruket til innbyggerne i Dalane. Denne informasjonen utgjør en sentral del av arbeidshverdagen til ingeniøren.

– Det som opptar meg mest, har vært måleverdiene. Det vil si tallene som forteller hvor mye dalbuen har brukt i strøm det siste døgnet. Dette skal videre til Elhub for registrering.

Elhub beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon og legger gjennom dette til rette for at sluttbrukerne kan få økonomisk gevinst ved å tilpasse sitt forbruk av strøm. Enida bruker måleverdiene fra Elhub som utgangspunkt når de skal fakturere for nettleien til kunder i Dalane-regionen.

– I Dalane er det til sammen 15.500 målere vi henter informasjon fra om strømforbruket hver dag, sier han.

For Harald Mong og resten av kollegaene i Enida handler det om at det skal være balanse på energinettet.

– Alt skal måles. Vi har for eksempel flere utvekslingspunkt med overliggende nett. Noen ganger produseres det mer strøm i Dalane enn vi bruker, andre ganger går energiflyten ut av Dalane på grunn av det produseres mer strøm enn vi forbruker. Alt dette skal det være i balanse til dagen etterpå, forklarer Mong.

– Dere har altså full kontroll på hvor mye strøm dalbuen og næringslivet i Dalane til enhver tid bruker?

– Ja, det er helt riktig.

Elhub

I Elhub har de full oversikt over strømforbruket til alle som er tilknyttet Enida sitt strømnett.

Harald og kollegaene hans har sjeldent kjedelige dager på jobb. Nye utfordringer å bryne seg på dukker til stadighet opp.

– Dagene er hektiske, men spennende. Vi har fått stadig flere oppgaver å håndtere, samtidig som vi ikke har blitt flere ansatte. Men vi er en god gjeng med mange flinke folk. Vi har det kjekt sammen, sier han.

Har ikke bruk for kontorstol

I starten av karrieren i Enida var han ofte ute på oppdrag i Dalane – blant annet for å montere strømmålere. De siste årene har det blitt langt flere arbeidsdager på kontoret. Det betyr imidlertid ikke at det har blitt mer stillesitting.

– Jeg står hele arbeidsdagen. Jeg føler meg langt mer effektiv når jeg kan stå oppreist på kontoret å jobbe, smiler Mong.

Harald Mong kan på det varmeste anbefale en jobb i bransjen han har vært en del av i nesten 30 år.

– Så absolutt. Jeg tror de kommende årene vil bli vel så interessante som de vi har lagt bak oss. Det er en rivende utvikling på vårt fagområde.

For tiden har Enida en ledig stilling som nettingeniør, les stillingssannonsen her.