DALANE LYSPUNKT

Økt aktivitetstilbud for unge på Moi

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Dalane Energi inngikk nettopp en ny samarbeidsavtale med Moi Idrettslag som skal vare i fire år. Med gode samarbeidspartnere kan Moi Idrettslag tenke mer langsiktig enn tidligere.

– Vi er heldige som nå har fem hovedsponsoravtaler. Det gjør at den daglige driften av Moi IL er mer forutsigbart enn før. Vi kan nå senke skuldrene når vi har sponsorer som støtter oss de neste fire årene, og samtidig forbedre aktivitetstilbudene til barna. Selv om vi har gode fasiliteter i dag, ønsker vi å utvide, sier ny leder fra mars 2019, Vidar Holum.

Moi IL har et flott klubbhus, gress- og kunstgressbane. Det er også fantastiske skiløyper på Sætra om vinteren. Idrettslaget ønsker nå å forbedre tilbudene.

– Med støtte fra samarbeidspartnere, kan vi tenkte mer langsiktig.

 Arvid Salvesen Røyneberg, daglig leder i Dalane Energisalg & leder i Moi IL Vidar Holum er fornøyde over ny samarbeidsavtale.

Arvid Salvesen Røyneberg, daglig leder i Dalane Energisalg & leder i Moi IL Vidar Holum er fornøyde over ny samarbeidsavtale.

ØKT AKTIVITETSTILBUD

Idrettslaget har et variert aktivitetstilbud. Fotball er den gruppen som er størst i idrettslaget. Turn ble startet opp for to år siden og har nå 75 barn som deltar på turn hver torsdag.

– Dette kan vi takke de nye, engasjerende trenerne for. Uten dem ville dette ikke vært mulig.

Friidrett og barneidrett er også populært. Moi IL arrangerer løpskaruseller og Lund mesterskapet. To ganger i uken er det Fotball fritidsordning i klubbhuset. Her får de unge også leksehjelp. Oppe på Sætra er det flotte skiløyper som Moi IL kjører opp med tråkkemaskin.

– Her har vi lysløype, akebakke og nærmere to mil med løyper som vi har kjørt opp. På Sætra arrangerer vi skikarusell som er et populært tilbud med ca. 150 deltakere på hver karusell. Med gode hovedsponsorer kan vi fortsette å opprettholde det gode tilbudet vi har her i Moi IL, sier Holum.

Samarbeidet mellom Dalane Energi og Moi IL er viktig.

– Det er kjekt at Dalane Energi kommer inn som ny aktør, og viktig at de ser de unge her på Moi, sier Holum.

Leder i Moi IL, Vidar Holum.

NY ANSETTELSE

Ole Christian Bjerke fra Flekkefjord trer inn som ny sportslig leder og Svein Holte blir Moi ILs nye driftsleder. Bjerke har lang merittliste innen fotball. Han har over 20 års erfaring, og har hatt stillinger som blant annet lagleder, dommer og trener for forskjellige lag. På Moi skal han også trene A-laget. Driftslederen har lang erfaring innad i Moi IL, og har hatt en rekke verv opp gjennom årene.

– Dette er veldig spennende. Vi har aldri ansatt noen i Moi IL før. Vi har hentet inn eksterne og lokale krefter, hvor begge har tung og bred kompetanse innen idrett.

SYNLIGE I KOMMUNENE

At Dalane Energi nå går inn og sponser Moi IL har lenge vært et naturlig steg å ta. De siste årene har Dalane Energi jobbet med å ha større tilstedeværelse på arrangementer i alle kommunene, og ha mer fordeling av sponsorinitiativene i alle kommunene.

– Vi har en oppfatning av at folk har sett på oss som veldig lokale i sponsingen vår. At mye har blitt utdelt i Eigersund kommune, og dermed ikke så mye i de tre andre kommunene i Dalane. Det er ekstra kjekt å bli med på laget nå som det skjer mange andre sportslige grep i klubben.

Oversikten over andre avtaler finner du på Dalane Energis nettside. Her kan man se hvem som har fått innvilget søknad om sponsorstøtte og hva pengene går til. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene. Det er to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober.