Nytt kraftverk i Ørsdalen

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE
Det er ikke verre vann enn det stillestående, sies det. Etter stillstand i seks år, er det nå vedtatt og planlagt nytt kraftverk i Ørsdalen, og det nedstengte skal rives.

Cirka 55 millioner kroner skal investeres i denne utbyggingen, og det skal stå klart i årsskiftet 2022/23. Dalane Kraft har satt prosjektleder Jan Kåre Kvinlaug til å lede arbeidet med å bygge det komplett nye kraftverket. Den nye dammen skal bygges lenger oppe i vassdraget, med inntak på 400 moh, i Høylandsåna. Entreprenører setter etter planen i gang med dam og rørlegging når sommeren 2021 melder sin ankomst. En anleggsperiode som anslås å vare i halvannet år.

Historisk kraft

I 1914 var strøm noe nytt og mystisk i Bjerkreim, og Ørsdalen fikk kraftverk i 1909. I begynnelsen var folk redde for å skru på strømmen. De fryktet at vannet skulle komme gjennom ledningene og inn i huset. Det fortelles at en gammel tante blåste på lyspæren, hun trodde den skulle slokkes som et stearinlys. Det har gått opp en del lys for mange siden den gang.

Vannkraften er selve ryggraden i det norske kraftsystemet. I dag står 1609 vannkraftverk for 94,3 prosent av den norske produksjonskapasiteten, tilsvarende 31 837 MW. Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa. Den foreløpige rekorden for norsk vannkraftproduksjon ble satt i 2016, hvor det ble produsert hele 149 TWh.

Vannkraft eller vannfallsenergi ble tidlig tatt i bruk i Norge til mekanisk drift av stamper, møller, sagbruk og kjerrater (et mekanisk drevet spill med et kjettinghjul hvor det er lagt en endeløs kjetting over, som trekker en gjenstand langs en horisontal eller skråttliggende bane).

Nye krefter

Det nye kraftverket får kapasitet til å levere strøm til 600 husstander, ti ganger mer enn det er innbyggere i Ørsdalen. 12 kraftfulle GWh betyr muligheter. Forsyningsmuligheter. Overskuddskraft som kan transporteres ut av dalen til både Stavtjørn og andre omkringliggende områder. Den oppgraderte kraftlinjen forsterkes uten at det betyr flere stolper eller master. Gode nyheter for Bjerkreim kommune, som også er medeier i kraftverket.

Den nye dammen skal bygges lenger oppe i vassdraget, med inntak på 400 moh, i Høylandsåna.

Ordfører Slettebø har tidligere uttalt seg svært positivt om at det nå satses og videreutvikles. Mer strøm til flere alpinglade hytteeiere på Stavtjørn kan gi rennefart til kommunens satsingsområde på hyttebygging. Men hva synes «mannen i gata»?

Vi har tatt en prat med den trivelige bonden Morten Vassbø, som er en av de seksti som bor i Ørsdalen, og han er bodd i dalen i hele sitt liv. Han er veldig begeistret for det nye kraftverket og gleder seg til å sitte i godstolen i stuen og bivåne arbeidet. Kraftstasjonen blir liggende kun 2–300 meter fra huset hans. – Det er jammen på tide, og dette har vi ventet lenge på! utbryter han entusiastisk med den flotte dialekten.

– Dette ser jeg bare positivt på! Skulle bare blitt gjort mer av dette rundt om i landet, i stedet for alle vindmøllene som ble snakket opp og frem og viste seg å ikke være så bra allikevel. Alle har jo sin mening, men da Stavanger Turistforening og miljøaktivister mente det forringet naturopplevelsen med mindre vann i åna, ble jeg rett og slett irritert. Folk må jo få sjå når det e tort i ånå. Flott, det og! Og for en kontrast når vannet flommer nedover vassdraget.

Han minnes når han hadde vanna godt i «vodlane» på tørre somre, med resultat at det var slutt på vannet hos naboen. Så tørt kan det bli, men ingen sure miner for det. – Den nye rørgata blir ikke engang synlig, fortsetter Morten, også fornøyd med at det drypper litt på grunneierne. Da snakker vi ikke om vanndråper…

Med å bygge nytt kraftverk og dermed øke vår totale produksjon, drypper det også på alle eierkommunene. Så denne beslutningen om å investere i nytt kraftverk i Ørsdalen medfører at det vil «regne» på alle innbyggerne i Dalane, skyter Jan Kåre Kvinlaug inn.

Eksisterende vannrør til kraftverket i Ørsdalen.