På høyre side av Per Ivar Tengesdal ser du de to inntakene med ristene som er montert. I tillegg kan du legge merke til den lille åpningen i hjørnet, som er designet for å lede fisk og ål trygt til Liavatn når de skal vandre nedover mot havet.

På høyre side av Per Ivar Tengesdal ser du de to inntakene med ristene som er montert. I tillegg kan du legge merke til den lille åpningen i hjørnet, som er designet for å lede fisk og ål trygt til Liavatn når de skal vandre nedover mot havet.

Nye Liavatn kraftverk lar ål og fisk vandre fritt i vassdraget

Liavatn kraftverk er designet for å sikre et bærekraftig liv under vann. Ål og fisk vil kunne vandre fritt mellom vannene i Grødemvassdraget. – For Dalane Kraft er det høyt prioritert å bygge nye vannkraftverk som skåner dyrelivet under vann, sier Per Ivar Tengesdal.

Prosjektlederen i Dalane Kraft er jevnlig på befaring ved Liavatn. Dette prosjektet er han spesielt spent på. Sammen med biologer og andre fagfolk har Dalane Kraft brukt mye tid på å designe et vannkraftanlegg som skal sørge for at ål og fisk skal få vandre fritt mellom vannmagasinene. Han viser hvordan dammen ved inntaket er konstruert for å lede ålen mot en liten tunnel som kun er beregnet på fisk og ål.

– Selv om det er et lite kraftverk, er det store dimensjoner. Det har blant annet å gjøre med at trykket ved inntaket ikke skal bli for stort, slik at ål og fisk finner veien til sin egen tunnel, som tar dem fra Stokkurhølen til Liavatn.

Tettere rist og to inntak skal beskytte fisk og ål

Inntaket er designet annerledes enn på mange andre kraftverk. Det er laget to inntak: et hovedinntak og et mindre inntak ved siden av. Ristene på inntaket er også utformet annerledes.

– Det er kun 1,5 centimeter avstand mellom hver spile på begge ristene. Det er for å hindre at fisk og spesielt ål, blir slukt inn i turbinen. Med tettere avstand mellom spilene, to inntak og store dimensjoner blir også farten på vannet saktere. Derfor ligger alt til rette for at vi kan produsere grønn energi samtidig som vi tar vare på miljø og dyreliv, sier Per Ivar Tengesdal.

Dammen er om lag fire meter høy og 30 meter bred. Rørgaten blir 85 meter og graves naturlig ned i terrenget.

– Under oppføringen er det er forholdsvis stort anleggsområdet, men når prosjektet er ferdigstilt, vil alt se naturlig og fint med minimale inngrep. Vi ser allerede nå at noen områder er i ferd med å bli grønne og fine igjen med naturlige frøbanken, sier han.

Ekspertise fra Østerrike

Tidligere i år ble spiraltrommen til vannturbinen og de andre komponentene til anlegget montert av spesialister fra det østeriske selskapet Global Hydro i samarbeid med mekanikere fra Dalane Kraft.

– Det er forholdsvis store stålkonstruksjoner. Disse har blitt støpt fast i betongfundamentet. Nå er det kun selve generatoren som gjenstår. Den blir løftet på plass i løpet av sommeren.

Generatoren ankommer etter at oppføringen av kraftstasjonsbygget er ferdig utført av Bjerkreim Trelast. Derfor er huset, som er av samme modell som kraftstasjonen i Ørsdalen, utstyrt med en romslig luke i taket som kan åpnes for installasjonen av generatoren.

– Vi tror huset vil gli godt inn i terrenget og omgivelsene ved Liavatn. Det er et vakkert sted for folk på kjøretur eller sykkeltur å ta en pause ved kraftstasjonen og nyte utsikten over Liavatn. Planen er at vi skal sette opp noen benker og bord etter hvert, sier han.

Hard vinter har gitt utfordringer

Liavatn kraftstasjon skal være klar til å produsere fornybar vannkraft for Dalane Kraft rett over sommeren. En hard vinter har imidlertid gitt utfordringer.

– Været har ikke spilt på lag med oss. Den harde vinteren har gitt oss noen utfordringer. Is, snø og kulde gjør at arbeidet har blitt mer krevende. Derfor fortjener entreprenørene våre ros; Espeland AS og Bent Johnny Mydland AS har gjort en strålende jobb under vanskelige forhold. De har gjort det mulig for oss å holde fremdriftsplanen. Vi er i rute til åpning i løpet av høsten, sier Tengesdal.

Arbeidet med nye Liavatn kraftverk startet opp i september og vil ta i underkant av ett år å ferdigstille. Den årlige produksjonen anslås å bli 2 GWh og vil få en installert effekt på 0,5 MW.

– Produksjonen tilsvarer forsyning av strøm til om lag 100 husstander.

Chaitanya Joshi