Nye arbeidsplasser for fremtidens generasjon

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: MEGABITE
Tidligere skogsarbeider Ivar Hetland (67) har trasket i Hetlandsskogen siden han var 14 år. Han har stor respekt for trærne og plantelivet. Siden skogen er lite produktiv i området der North Sea Energy Park skal bygges, synes han det er positivt at næringsparken kommer til å legge til rette for mange nye arbeidsplasser i hele Dalaneregionen.

Bjerkreim kommune, Dalane Energi og lokale grunneiere skal gjennom North Sea Energy Park tilrettelegge for nye arbeidsplasser i regionen med ny næringspark i Hetlandsskogen.

Ivar Hetland vokste opp i skogen med sin far, og hans far før det. Som tredjegenerasjons skogvokter er han glad i skogen og veldig fornøyd med hvordan utbyggerne planlegger utbyggingen, og samtidig ønsker å ta vare på naturen.

– Slik jeg ser det vil man kunne få til en god kombinasjon. På området hvor det planlegges næringspark er skogen ikke spesielt produktiv, derfor setter jeg stor pris på at eierne har plantet ny skog der det er gode vekstforhold. Dyre- og fugletrekkene er i hovedsak i andre deler av den store Hetlandsskogen. I deler hvor det ikke skal bygges næringspark.

– Der hvor næringsparken skal etableres er det heller ikke dyrkbar mark. Etter min mening er Hetlandsskogen er en god plass for etablering av kraftkrevende industri. Grunneierne, Dalane Energi og Bjerkreim kommune har med dette tatt gode hensyn til plasseringen av North Sea Energy Park.

Der hvor næringsparken skal etableres er det ikke dyrkbar mark.

TUROMRÅDET BLIR BEDRE TILRETTELAGT

Utviklingen av Hetlandsskogen vil gi bedre adkomst og større muligheter for folk til å benytte seg av området.

– Bedre vei, gode parkeringsplasser, opparbeidede turstier og badeplass tror jeg vil gjøre at turområdet i Hetlandsskogen vil bli mer brukt enn i dag. En enklere tilgang og en oppgradering vil gjøre det til et attraktivt område, også til fritidsaktiviteter.

SKAPER STORE RINGVIRKNINGER

Hetland mener at lokal kraftproduksjon fra Dalane Energi og fra vindparkene, nærhet til Egersund havn og Sirevåg havn er store fordeler.

– Hvis vi ser på samfunnsnytten, må det velges et område som dette. Etableringen av North Sea Energy Park vil føre til nye arbeidsplasser i regionen. Hvis det kommer en batterifabrikk eller et stort datasenter, vil det være et betydelig antall mennesker som vil ha arbeid med tilrettelegging og bygging. Når de blir satt i drift vil det bli mange faste arbeidsplasser. Det har regionen behov for. I tillegg til disse direkte arbeidsplassene, vil det gi store ringvirkninger for annet næringsliv som blant annet leverer varer og tjenester, overnatting og bespisning.

– Regionen har behov for flere arbeidsplasser. Det vil skape stor aktivitet for alle, og etter hvert vil North Sea Energy Park kunne bli en større og viktigere arbeidsplass for regionen enn for eksempel Aker Solutions i Egersund.

GRØNT SKIFTE

Lokalt, nasjonalt og globalt skal vi redusere klimautslippene. I Norge er vi i gang med en stor elektrifisering. Det trengs store batterier, energisystem må endres, og hverdagen digitaliseres. Da må det tilrettelegges for etablering av blant annet batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og datasenter. Med det grønne skiftet er det viktig at vi i vår region ser mulighetene og legger til rette for nye arbeidsplasser. Vi har mulighetene med lokal vannkraft fra Dalane Energi og vindkraft fra vindparkene.

– Med nye spennende arbeidsplasser vil vi også tiltrekke oss nye mennesker til regionen og studenter som flytter tilbake til regionen etter endt studietid. Arbeidsplasser innen fornybar energi er i stor utvikling. Jeg er overbevist om at den nye næringsparken kommer til å legge til rette for mange arbeidsplasser som dekker hele spekteret, fra ingeniører til fagarbeidere.

Ivar Hetland håper på en bedre fremtid for sine barnebarn, og for alle andre som ønsker å bo å jobbe i regionen. 

SIKRET FREMTID FOR DE SMÅ

Utbyggingen av North Sea Energy Park vil kunne sikre fremtiden for regionen. Vi har behov for nye arbeidsplasser, slik at vi ikke får fraflytting fra regionen. Hetland selv har fem barnebarn, der den minste er fire år.

– Næringsparken gir nytt liv og håp for en bedre fremtid for mine barnebarn, men også alle andre som ønsker å bo og jobbe i regionen. Det er jeg takknemlig for. North Sea Energy Park i Hetlandsskogen er hjertelig velkommen til regionen, sier Hetland fornøyd.

North Sea Energy Park

• Næringspark som planlegges for kraftkrevende industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett.
• Satsningen er et offentlig-privat samarbeid mellom Bjerkreim kommune, Dalane Energi AS og Hetlandsskogen AS.
• Tanken er at næringsparken skal forsynes av 100 % fornybar og lokalprodusert energi.
• Det er ifølge planen satt av rundt 2 500 dekar til næringsparken. Området er i dag uregulert, og avsatt til LNF-område (landbruks- natur og friluftsområder).
• Forslaget om å inngå i samarbeidet om North Sea Energy Park ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim.
• Bjerkreim kommune vil eie 17 % av selskapet. I tillegg er Dalane Energi med i oppstarten av prosjektet, også de med en eierandel på 17 prosent. De resterende 66 prosentene er det grunneierne i Hetlandsskogen AS som eier.

Mer info om planene finner du på Vial.no.