Daglig leder Ørjan Vold (til venstre), Odd Åsbjørn Ousdal, Rosita Rundevold Ågesen er gleder seg over at de for tredje året på rad kan tilby kundene sine redusert nettleie. Dyktige ansatte får æren.

Daglig leder Ørjan Vold (til venstre), Odd Åsbjørn Ousdal, Rosita Rundevold Ågesen er gleder seg over at de for tredje året på rad kan tilby kundene sine redusert nettleie. Dyktige ansatte får æren.

Nettleien redusert for tredje året på rad: – Vi skal alltid være konkurransedyktige på pris

TEKST & FOTO: MEGABITE
1. mars kunne Enida glede kundene med prisreduksjon på nettleien for hele Dalane – både for husholdninger, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Et robust og veldrevet energinett kombinert med høy service for innbyggere i Dalane, er hovedprioritet nummer én for Enida. Derfor kan daglig leder Ørjan Vold, økonomisjef Rosita Rundevold Ågesen og avdelingsleder Odd Åsbjørn Ousdal glise ekstra bredt for tredje året på rad. Redusering av prisen på nettleien er ingen selvfølgelighet, men med dyktige ansatte som står på hver dag for at Enida skal levere gode tjenester i alle ledd, kunne trioen falle ned på avgjørelsen om at nettleien kunne reduseres med 1 øre for det neste året.

– Vår ambisjon er at vi alltid skal være konkurransedyktige på pris. Det er takket være våre dyktige ansatte og strategisk jobbing over lenger tid, sier daglig leder i Enida, Ørjan Vold.

Vedlikehold av strømnettet.

Enida vurderer kontinuerlig hvilke områder som trenger forbedring av det eksisterende nettet og mulighetene for utbygging.

Vil gjøre Dalane mer attraktivt

For en relativt liten aktør som Enida, er det et møysommelig arbeid som ligger til grunn før man kan ta stilling til om nettleien kan reduseres. En betydelig andel av selskaper på samme størrelse, har vesentlig dyrere nettleie.

– Dette handler mer enn bare om at våre kunder skal være fornøyde. Et velsmurt energinett er en katalysator for å opprettholde lokale arbeidsplasser, og at flere virksomheter ser på muligheten til å etablere seg i Dalane-regionen. Alle kommunene i Dalane ønsker seg befolkningsvekst og mer verdiskapning; det er noe vi vil bidra til, utdyper den daglige lederen.

– Et mer attraktivt Dalane, vil også komme våre kunder til gode.
Nettopp derfor er det heller ingen selvfølge at nettleien kan reduseres betydelig.

– Vi må hele tiden balansere mellom å ha et forutsigbart og sikkert energinett som forsyner dalbuen med strøm, og samtidig ha en pris som forsvarer kvaliteten vi leverer, sier Odd Åsbjørn Ousdal.

Montører hos Enida.

Lokalkunnskap og flinke ansatte sørger for at strømforsyningen er stabil i Dalane. Uansett hvor du bor, er tilgangen god. I tillegg er vi alltid i beredskap og klare til å håndtere alle mulige former for strømstans.

Forutsigbarhet i strømforsyningen er det dedikerte ansatte som skal ha æren for.

– Lokalkunnskap og flinke ansatte sørger for at strømforsyningen er stabil i Dalane. Uansett hvor du bor, er tilgangen god. I tillegg er vi alltid i beredskap og klare til å håndtere alle mulige former for strømstans. Beredskapen og infrastrukturen er ikke nødvendigvis slik over hele landet, sammenfatter Rosita Rundevold Ågesen.

– Lokal tilstedeværelse er en viktig grunnpilar for Enida, legger hun til.

Hva er nettleie?

Du lurer kanskje hva nettleie er? Enkelt forklart er nettleien det du betaler for at strømmen skal transporteres til ditt hus eller virksomhet. Ikke bare skal den transporteres, men nettet den transporteres via, krever omfattende vedlikehold, overvåking og beredskap. I tillegg kommer den daglige driften av strømnettet.

– Enida vurderer kontinuerlig hvilke områder som trenger forbedring av det eksisterende nettet og mulighetene for utbygging, sier Vold.

Visste du at omtrent halvparten av nettleien går til statlige avgifter? Det skjer i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og et bidrag til Enova, som er et energifond. Det statlige selskapet Statnett skal ha om lag 18 prosent. De eier de større transportlinjene som går inn til befolkningstette steder og byer. Transportlinjene betaler Enida leie for.

– Det er på bakgrunn av alle disse faktorene, vi jobber oss frem til det vi mener er en fornuftig pris for kundene våre, avslutter den daglige lederen.

Enida satte ned nettleien fra 1. mars 2022.

  • For husholdningskunder blir nettleien 29,89 øre per kWh (nettleie energi). Det er en nedgang på 1,25 øre inkludert mva.
  • For fritidsboliger blir nettleien 33,26 øre per kWh (Nettleie energi). Der er nedgangen 1,25 øre inkludert mva.
  • Forbruksavgift til staten er 11,14 øre, og avgift til Energifondet er 1,25 øre inkludert mva. De er begge inkludert i nettleien.
  • For næringslivskunder med tariff T4 (opp til 40 kW) og tariff O52 (fra 40–80 kW) er reduksjonen 1,25 øre eks. mva per kWh og for tariff O50 (større enn 80 kW) er reduksjonen 1,25 øre eks. mva per kWh.

Fastbeløpet endres ikke. Se hele tariffheftet her.