Nærmere 100 nye hytter på Stavtjørn

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE
Siden 70-tallet er det bygget nærmere 500 hytter på Stavtjørn. Blink Hus Bjerkreim Trelast har bygget over 60 av disse og nærmere 100 hytter venter på å få reguleringsplanen godkjent. Nå er det endelig bestemt at kraftlinjen til Stavtjørn og Maudal skal forsterkes.

– Det har ikke blitt bygget ut her siden 70-tallet. Strømbehovet i dag er helt annet enn det det var for 40 år siden. Det er bygget flere hytter i område som bruker mer strøm. Bilene trenger å lades, og flere bruker kun strøm til å varme opp hytten på. Ved å forsterke kraftlinjen får hytteeierne dekket strømbehovet her på Stavtjørn, sier daglig leder Tor Olav Gåsland i Blink Hus Bjerkreim Trelast.

Det skal bygges et nytt kraftverk i Ørsdalen som skal etter planen stå klart rundt i 2022/2023. Dalane Kraft har gjort vedtak om å investere cirka 55 millioner kroner til utbyggingen. Til sommeren vil sannsynligvis entreprenørene væra i gang med å bygge dam, legge rør og bygge ny kraftstasjon i brekka opp av Vassbø. Anleggsperioden vil være om lag 18 måneder.

Daglig leder Tor Olav Gåsland i Blink Hus Bjerkreim Trelast.

Med en oppgradert kraftlinje kan overskuddskraften fraktes ut av området. Det har lenge vært et problem for utbyggeren som ønsket å satse på mer hyttebygging i området.

– En forsterket kraftlinje betyr at det er mer attraktivt med hytte på Stavtjørn. Det er også viktig for kommunen at det bli hyttebygging. Det gir inntekter til lokale bedrifter og håndverkere, og det genererer skatteinntekter til kommunen. I tillegg får kommunen årlig millioninntekter i form av eiendomsskatt. En forsterket linje betyr mye for leveringssikkerheten for de fastboende i Ørsdalen og i Stavtjørn-området, sier Gåsland.

Gåsland håper at de kan starte byggingen av de nærmere 100 nye tomtene i løpet av 2021.

– Vi har samarbeidet med Dalane Kraft flere ganger før, og jeg opplever de som løsningsorienterte, fremoverlente og at de ønsker å finne gode løsninger, sier han.

Godt salg av hytter

Hyttesalget har gått veldig godt på Stavtjørn i alle år, og spesielt de siste to årene. Det er lite tomter igjen. Gåsland ser frem til bygging av de resterende tomtene som snart blir tilgjengelige.

– Vi merker at folk ikke reiser til Spania om dagen, og de ønsker hytter lokalt her og andre plasser. Hyttetomtene ligger like i nærheten av Stavtjørn Alpinsenter. De har gode solforhold og flott utsikt over fine turområder. Det er gode turmuligheter både om sommer og vinter, med oppkjørte skiløper på vinterstid og merkede turløyper om sommerstid. Det er god standard på hyttene, med strøm, vann og kloakk. Det ligger høyt oppe i terrenget, sier Gåsland.

Kraftverket i Ørsdalen får en kapasitet på 12 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 600 husstander. I Ørsdalen bur det ca. 60 personer. Strømmen må derfor transporteres ut av dalen.