Lovpriser tilsynssamarbeidet som verner trehusbebyggelsen i Egersund

Gullsmed Lode måtte gjøre omfattende oppgraderinger på det elektriske anlegget etter tilsyn i fjor. Selv om det ble en kostbar affære, lovpriser hun tilsynet som ble utført av DLE Enida og branninspektøren i Eigersund kommune. – Tilsynet sørget for at jeg har fått en mer innbydende butikk og samtidig har redusert strømforbruket, smiler Lillian Lode.

– Dette handler om sikkerhet og at du vil ta vare på byggene du har ansvaret for. Det har alltid vært innstillingen min.

Det sier Lillian Lode. Hun er innehaver Gullsmed Lode som er lokalisert sentralt i gågaten i Egersund sentrum, og i hjertet av trehusbebyggelsen i Egersund. Bygget som i dag huser gullsmeden ble oppført på 1800-tallet. Det var Lillians foreldre som startet forretningen tilbake i 1953. På 80-tallet flyttet de til Gågaten, og i 1993 tok Lillian over ansvaret for den tradisjonsrike virksomheten.

Veldrevet samarbeid

Det var i fjor at hun hadde besøk av Knut Stornes fra DLE (Det lokale eltilsyn) Enida og branninspektør Alf Skipstad i Eigersund Brann og redning. I fellesskap har de i flere år gjennomført inspeksjoner av bygninger i vernesonen til Egersund sentrum for å sikre at både elektrisk utstyr og brannsikkerhet oppfyller gjeldende forskrifter.

– Det er en god løsning både for oss og for de som får besøk av oss, sier Knut Stornes i DLE Enida.

– Jeg ser på dette som en del av mitt kollektive ansvar for å ta vare på den vakre trehusbebyggelsen, sier Lillian Lode.

Samarbeidet har blitt over ti år, og erfaringene er gode. Boliger og bygninger i Egersund sentrum blir ekstra passet på fordi en potensiell brann kunne gjort uopprettelig skade på den historiske og vakre trehusbebyggelsen i «Okka by».

– Husene i sentrum av Egersund står tett i tett. Et tilsyn i det ene bygget betyr like mye for nabobyggene. Alt handler om å trygge sikkerheten og minimere farene for brann, sier Knut Stornes i DLE Enida.

Chaitanya Joshi

Sparer strøm og øker sikkerheten

I lokalene til Gullsmed Lode ble det oppdaget mangelfull sikkerhet på belysningen. Lillian handlet umiddelbart og engasjerte et elektrofirma til å installere ny og moderne LED-belysning over hele lokalet. I tillegg ble det elektriske anlegget oppgradert til en nyere standard.

Bygget ble pusset opp for nærmere 40 år siden. Kravene var annerledes da.

– Belysning i vinduene har vært en betydelig utgiftspost for meg. Vi hadde energikrevende halogenspotter som avga mye varme. Med LED-belysning har jeg fått bedre lys, reduserte strømutgifter, mer sikkerhet og ikke minst; det ser mer innbydende ut, smiler Lillian.

På sommeren ble det ekstra utfordrende for gullsmeden med den gamle belysningen. Den førte til at det ble for varmt i lokalene, men siden lysene måtte stå på, måtte de også bruke strøm på å kjøle ned lokalene.

– Det er å bruke strømmen to ganger, poengterer Stornes.

– Tilsynet fikk heldigvis fart på oppgraderingen, smiler Lillian.

Knut Stornes påpeker at i mange eldre hus blir det ofte installert nye elektroniske enheter som lamper og varmepumper over tid, men det elektriske anlegget blir ikke oppgradert i takt med dette. Som et resultat har disse husene ikke et elektrisk anlegg som er tilstrekkelig dimensjonert for alle de nye tilkoblingspunktene.

– Dette utgjør en potensiell brannfare. Derfor er det gledelig å se at butikken til Lillian også fikk installert et nytt anlegg som er dimensjonert for den bruken de har i dag, forklarer Knut Stornes og legger til:

– Både sikkerheten og brukervennligheten har blitt bedre fordi det er tilpasset dagens bruk, konstaterer Knut Stornes.

Samme regelverk

Alf Skipstad minner om at det ikke er spesialregler for hus i vernesonen.

– Alle skal forholde seg til det samme regelverket, men det er naturlig at gamle bygninger kanskje har litt flere avvik en nyere hus. Eier du et hus i sentrum av Egersund blir du i større grad «sett i kortene» fordi vi befinner oss i en vernesone med kulturhistoriske dimensjoner, sier Alf Skipstad.

I Eigersund kommune er det vedtatt en egen lokal forskrift for branntilsyn i den lokale trehusbebyggelsen. Dette er gjort som en følge av forhøyet risiko i et slikt område.

Stor gevinst å gjøre det sammen

DLE og branninspektøren i Eigersund kommune ønsker å gå flest mulig tilsyn sammen.

– Det er en strålende måte å gjøre det på. Ofte er disse to områdene tett knyttet sammen. Dersom det er mangler ved brannsikkerheten, er sjansen stor for at det samme gjelder det elektriske anlegget. Beboerne får dermed tilbud om et mer helhetlig tilsyn, sier Skipstad.

– Min primære oppgave er å forsikre meg om at både husene og beboerne er tilstrekkelig forberedt til å håndtere eventuelle brannsituasjoner. Vi sjekker at husene har effektiv varsling, tilgjengelighet til slukkemidler og sikre rømningsveier, sier Skipstad.

– Stort sett er de aller fleste mest engstelige for at brannen skal starte med noe som er tilkoblet strøm. Derfor er dette et ideelt samarbeid, avslutter han.

Chaitanya Joshi