Oktober 2019: Olav Magne Egebakken i Dalane Energi under maratonløpet Muskathlon i Sør-Korea.

Løper for de forfulgte i Nord-Korea

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Gjennom Dalane Lyspunkt sponser Dalane Energi to ansatte innenfor humanitær støtte. Målertekniker Olav Magne Egebakken i Dalane Energi (49) deltok i maratonløpet Muskathlon 5.–12. oktober i Seoul i Sør-Korea, for å støtte Åpne Dører i deres arbeid for forfulgte kristne i Nord-Korea.

– Som eneste deltaker fra Norge, ser jeg det som et stort privilegium å få formidle til de sterkt forfulgte i Nord-Korea at de har mennesker i Norge som tenker på dem, sier Olav Magne. Åpne Dører er en verdensomspennende organisasjon som har en visjon om å styrke og utruste kristne som lever under sterkt press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Olav Magne har samlet inn 100 000 kroner for å støtte Åpne Dører.

– Neste år blir jeg 50, da blir målet et maraton til sommeren et sted, sier målertekniker Olav Magne Egebakken.

– Forskjellen på en Muskathlon og andre idrettsarrangementer, er at alle deltakere på en Muskathlon i forkant av arrangementet har som mål å samle inn 100 000 kr hver. Deltakeren betaler reise og opphold for Muskathlon-uken selv. Alle innsamlede midler går til den valgte organisasjonen og det arbeidet de gjør i det aktuelle området, forteller han.

STERKE INNTRYKK

Olav Magne forteller om sterke inntrykk i løpet av uken. Sterkest var historiene fra mennesker som har flyktet fra nord og som nå lever i Sør-Korea.

– Tanker og inntrykk under løpet gikk til disse menneskene og det de har opplevd. Man blir takknemlig for friheten vi har
i Norge, forteller han.

Det var en hard løype med få flate partier og 789 høydemeter.

– Løpet gikk fint. Vi startet straks det ble dagslys om morgen. Løypa som var 21,1 km lang ble sprunget to ganger.

MUSKATHLON

Organisasjonen 4M (tidligere The 4th Musketeer) ønsker å inspirere menneskers hjerter og skape verdensvide bølger av rettferdighet. 4M arrangerer maratonløpet Muskathlon, hvor Olav Magne og andre løpere fra hele verden deltar, for å samle inn store summer for å støtte kampen for global rettferdighet. Disse summene blir gitt til arbeid utført av tre veldedige organisasjoner: Compassion, Åpne Dører og A21. Det arrangeres ca. ti Muskathlon i året. Disse legges geografisk så nær som mulig der hvor det er ønskelig å utgjøre en forskjell.

FRIHETENS KAMP

World Watch List (WWL), eller forfølgelseslisten som den også blir kalt, er Åpne Dørers årlige rangering av de 50 landene der kristne erfarer høyest grad av forfølgelse i verden. Åpne Dører anslår at 245 millioner kristne lever under sterk forfølgelse i verden i dag. Nord-Korea er øverst på listen med ekstrem forfølgelse for det 18. året på rad. Landet har som kjent ingen former for menneskerettigheter og det er forbudt å være kristen og eie en Bibel.

– Blir du mistenkt eller angitt for å være en kristen eller å eie en Bibel, risikerer hele familien å bli fengslet for å være en fiende av staten. Mange kommer ikke ut av fengselet i live.

Løp under Riska TrailRun i 2018

UTGJØR EN FORSKJELL

For Olav Magne gir Muskathlon treningsturene hjemme et bredere fokus enn bare det å holde seg i form og sette personlige rekorder.

– Jeg setter stor pris på den friheten og de materielle godene vi har i Norge. I takknemlighet for det jeg selv har fått synes jeg
det er fint å kunne bruke muligheten til å utgjøre en forskjell for de som ikke er like heldige som vi er, sier Olav Magne.

I MÅL

Målet med 100 000 kr til Åpne Dører er nådd med god margin. Det meste er samlet inn ved kollekter i kirker, menigheter og bedehus i hele Dalane distriktet, i tillegg har enkelte bedrifter også bidratt.

– På vegne av Åpne Dører og de forfulgte i Nord-Korea – tusen hjertelig takk til alle som har bidratt, sier Olav Magne.