Kunsten å grave én gang

TEKST: ALTIFIBER | FOTO: ELISABETH HEGDAL/MEGABITE, ERLEND HADDELAND/MEDIA SØR

Vi har vel alle opplevd, eller i alle fall hørt historien om gater som blir gravd opp av en aktør som akkurat rekker å asfaltere og rydde opp etter seg, før neste aktør kommer for å grave ned sine ting i samme gate.

Som en av aktørene som graver i gater for å bygge fiber til innbyggere både i Dalane og Agder kjenner vi som utbygger i alle fall til slike historier – dessverre.

Når disse tingene skjer er det som regel fordi aktørene som skal grave kun forholder seg til egne planer, og ikke har en arena for å samordne egne planer med andre aktørers planer. Så lenge ingen tar ansvaret for å koordinere planene for utbyggingsaktiviteter for alle aktører i et område, så vil det nok fortsatt skje at gater som nylig har blitt asfaltert på ny blir gravd opp av en annen aktør.

GOD DIALOG FØRER TIL GODT SAMARBEID

Dalane Energi eier knappe 40 % av aksjene i Altifiber, og er med det største eier i selskapet. Slik sett skulle en kanskje tro at koordinering og utveksling av planer gikk smertefritt. Men selv om det finnes flere eksempler på at Dalane Energi og Altifiber har klart å samarbeide om å legge ned rør og kabler i felles grøfter, så finnes det også mange eksempler på at vi ikke har klart det. Det er derfor gledelig at Dalane Nett nå har tatt initiativ til jevnlige koordineringsmøter i Eigersund der alle aktørene som etablerer grøfter i offentlige veier, er velkommen til å utveksle planer og prosjekter som skal gjennomføres.

Det nye boligfeltet i Hamraneveien på Hovland.

Foreløpig er det Dalane Nett, Eigersund kommune og Altifiber som har deltatt på møter for å koordinere aktiviteter, men det er håp om at andre aktører, som blant annet Statens Vegvesen, får mulighet til å delta på disse møtene framover.

Det nye arbeidet med koordinering av planer har allerede gitt konkrete resultater. I Hamraneveien på Hovland er det opparbeidet et nytt boligfelt i tilknytning til det etablerte boligområdet. Beboere i området tok kontakt med Altifiber for å få utbygd ber til området, noe som resulterte i at vi i samarbeid med ildsjeler, startet salg av fibertilknytning i dette området. Salgsarbeidet førte til mer enn 100 bestillinger, både på østsiden og vestsiden av hovedveien.

STERKERE SAMMEN

På østsiden er arbeidet godt i gang, og gravearbeidene er nærmest ferdige. På vestsiden derimot ble det en del større utfordringer knyttet til kryssing av hovedvei og fredet asfalt til 2021. Kryssing med boring under veien vil bli for dyrt å ta inn i fiberprosjektet isolert sett. I koordineringsarbeidet med Dalane Nett viste det seg imidlertid at de hadde behov knyttet til å bedre strømtilførselen til deler av Hovlands-området på Eigerøy. I den forbindelse har også de behov for å krysse hovedveien samme plass som Altifiber tenker å krysse, samt felles trase på deler av området på vestsiden.

Christer Selebø, anleggsleder i Altifiber.

Når partene nå samarbeider om å etablere felles traséer, så blir regnestykket bedre for begge parter, og beboerne i området vil oppleve at det bare graves én gang.

– Vi ønsker alltid å få mulighet til å legge rør i grøfter som graves. Problemet er ofte at vi ikke vet om det før det er for sent. Så vår henstilling til alle som skal grave grøfter; ta kontakt med oss i Altifiber, sier anleggsleder Christer Selebø.

I tillegg fører samarbeidet mellom Dalane Nett og Altifiber til at de som har bestilt ber på «feil» side av hovedveien slipper å vente til 2022 med å bli tilkoblet fibernettet. En kan derfor trygt slå fast at samarbeid mellom aktørene for å grave én gang lønner seg for alle.