Kraftig og nytt magnetpunkt i Dalane

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: DALANE FOLKEMUSEUM

Jøssingfjord Vitenmuseum blir en magnet i Dalane-regionen når det gjelder opplevelser knyttet til mennesker, natur og teknologi med hovedvekt på bergverk. Jøssingfjord Vitenmuseum gir kunnskap og skaper aktiviteter både for regionens egne innbyggere, og for tilreisende fra inn- og utlandet. Vitenmuseet har inngått en fem års avtale med Dalane Energi, der midlene skal brukes til etablering av Vitenmuseet.

Jøssingfjord Vitenmuseum er en spennende og framtidsrettet satsing av stor nasjonal og internasjonal betydning. Her får vi lære om de første menneskene som kom til Jøssingfjord og hvordan de tok naturen i bruk fra steinalder frem til i dag, med hovedvekt på industriproduksjon.

RIK HISTORIE

På grunn av naturlig tilgang til vannkraft fikk Jøssingfjord i 1900 sin første kraftstasjon. Den fjerde og til nå siste kraftstasjonen ble bygget i fjorden i 2009. Nedre Helleren kraftstasjon ble bygget i 1907, til Norges første stålsmelteverk, og ble tatt ut av drift i 2009. Den blir nå en del av Jøssingfjord Vitenmuseum. Et viten- museum skal også være fremtidsrettet.

– Det vil være skiftende utstillinger i et av rommene og en kraftstasjon som også skal inneholde fornybar energi. Det blir spennende aktiviteter og eksperimenter der publikum kan aktivt delta i utstillingen, sier prosjektleder Bess Grastveit i Jøssingfjord Vitenmuseum.

VEKKER INTERESSEN HOS BARN OG UNGE

Rogaland er størst i Norge innen bergverksindustri og det er viktig å ta vare på historien og bruke vitenpedagogikk til å vekke interessen for realfag for barn og unge. Vitenmuseet etableres i tilknytning til de kjente husene under Helleren i Jøssingfjord som besøkes årlig av over 30 000 mennesker. Det eldste huset er omlag 300 år og har høy vernestatus i Norge.

Det kommer ni turstier som blir merket, klatrevegg, rappellering og Via Ferrateløype i Jøssingfjord. Det skal restaureres en 100 år gammel trallebane, et verksted og en kraftstasjon. Sommerkiosk og et utsalg av husflid kommer også. Videre planlegges det kyststi fra Hellvik til Åna Sira. Prosjektet har et samarbeid med Dalane Friluftsråd, Magma Geopark, skolene og næringer innenfor fagområdene. Innholds firmaet Sixsides har i samarbeid med ansatte på Dalane Folkemuseum og flere andre samarbeidspartene fra ulike fagområder utviklet utstillinger og aktiviteter.

– Jøssingfjord Vitenmuseum blir et attraktivt og viktig sted for de som besøker regionen, forteller Grastveit.

NØDVENDIG MED MIDLER

Bygningen skal stå ferdig innen 2020. Dette er Dalanes største kulturprosjekt noensinne og det er til nå bevilget midler på 46 mill. fra stat, fylke og kommune.

– Det er avgjørende for oss å få med privat næringsliv. Fra statlig hold er det lagt føringer på at etablering av kulturell virksomhet skal inneholde bidrag også fra det private markedet. I tillegg utløser dette også mer midler gjennom kultur- departementets gaveforsterkningsfond, opplyser Grastveit.

Museet vil bli det eneste av sitt slag i Norge med fokus på geologi og bergverk. Her vil man kunne få ny kunnskap om geologi, berg- verk og om Jøssingfjord og Dalane. Det blir lagt vekt på å synliggjøre sammenhengen mellom mennesker, natur og teknologi.

– Dette vil tilføre regionen Dalane, inkludert Flekkefjord, et viktig tyngdepunkt for formidling av regionens kultur- og naturhistorie. Jøssingfjord og bergverksindustrien i Dalane gir en illustrasjon på hvordan norsk bergverk alltid har hatt en internasjonal dimensjon, forteller Grastveit.

«Museet vil bli det eneste av sitt slag i Norge med fokus på geologi og bergverk. Det er avgjørende for oss å få med privat næringsliv».
 – Bess Grastveit, Prosjektleder