Hjemmekontor: HMS & kvalitetsleder Kurt Jarle Berntsen har som mange andre hjemmekontor. 

Hva skjer om strømmen går på hjemmekontoret?

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Mange egersundere sitter på hjemmekontor om dagen. Det samme gjør resten av verden. Klarer Dalane Nett å hamle opp med strømbrudd som normalt?

Dalaneenergien har snakket med avdelingsleder for drift og vedlikehold Bjørn Sviggum hos Dalane Nett, som har hjemmekontor.

– Nå fokuserer vi ikke på de store henvendelsene, men på driften. Vi har gjort store endringer som følge av coronavirusutbruddet. Vi har redusert antall personer i bilene til én per bil. Og for at dette ikke skal gå ut over forsyningssikkerheten, har vi leiet inn flere arbeidsbiler. Vi har også stengt våre lokaler i Egersund, og alle med kontorjobb jobber hjemmefra. Heldigvis er det flere som jobber ute i frisk luft hver dag. Vi er nøye med håndhygiene, holder god avstand og har smittevernutstyr klar til bruk om det blir nødvendig, spesielt hvis jobben krever to personer. Vi prøver å ha samme arbeidslag så langt dette lar seg gjennomføre, sier Sviggum.

Godt bemannet

Dalane Nett prøver konsekvent å bruke én person på oppdrag. Dette er slik de vanligvis også praktiserer.  I trange rom, og hvor de er nødt til å være flere, blir det brukt munnbind. Årlige kontroller er utsatte, men de rykker ut om det er nødvendig. Selv om noen få sitter i karantene på grunn av reise, er Dalane Nett godt bemannet. Nettselskapet har også kartlagt alternative muligheter til å leie inn eksterne ressurser ved behov.

Avdelingsleder for drift og vedlikehold Bjørn Sviggum hos Dalane Nett,

Avdelingsleder for drift og vedlikehold Bjørn Sviggum hos Dalane Nett,

– Vi sitter hjemme og sender ut arbeidsinstrukser og har mulighet til å hente inn flere ressurser hvis det bli nødvendig, sier Sviggum.

Men han innrømmer at det er annerledes å jobbe hjemmefra og at han savner kollegaene sine.

– Det er en ny opplevelse, men det er i det store og hele problemfritt å utføre arbeidsoppgavene hjemmefra. Kundene våre skal være like trygge som før. Strømmen blir fikset så fort vi kan og etter beste evne, sier Sviggum.

Vanlige årsaker til feil på strømnettet

HMS & kvalitetsleder Kurt Jarle Berntsen som har funksjon som overordnet vakt, forteller at hjemmekontorløsningen fungerer bra. Det har blitt andre måter å kommunisere på, og programmene Teams og Skype blir brukt flittig. Han forteller hvilke feil på strømnettet som er mest normalt.

– Mye avhenger av værsituasjon som blant annet vind og tordenvær. Mindre vanlige feil kan være ledningsbrudd, kabelfeil, sikringsbrudd eller tredjepartsskader som skader på Dalane Nett sine anlegg. Dette kan være graveskader, påkjørsel og for eksempel felling av trær som faller over strømlinjer. Per i dag vil ikke kundene merke noe forskjell på responstid fra Dalane Nett ved feilretting, sier Berntsen.

Øgreyfoss kraftstasjon.

Øgreyfoss kraftstasjon.

En viktig samfunnskritisk rolle

Daglig leder Ørjan Vold  forteller at hovedfokuset er å ha tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig hvis det oppstår feil i nettet og hvis strømmen faller ut.

– Vi har en organisasjon på 36 personer som har en viktig rolle i dette arbeidet. Noen har mer kritiske funksjoner enn andre, men vi er avhengig av at flest mulig er friske eller ikke sitter i karantene. Vi har derfor innført strenge regler på kontakt mellom hverandre og vi sitter spredt rundt omkring, enten i hjemmekontor, kjører hver sin bil eller i egne kontor bak stengte dører. Alt dette for at vi skal være klar til innsats hvis det skulle oppstå feil som krever umiddelbar innsats fra oss, sier

Målet til Dalane Nett er at ingen skal merke konsekvensene av de nødvendige tiltakene som er gjort for å sikre en strømforsyningen til kundene. Nettselskapet som er en del av konsernet Dalane Energi, har flyttet sentralbordet ut av lokalene på Eigerøy til hjemmekontor. Kundehenvendelser blir nå mottatt og besvart fra Hellvik og i Sokndal.

– Det er litt uvant men det fungerer helt fint. Vi hadde allerede lagt om mye av virksomheten til digitale tjenester så overgangen er ikke veldig stor. Forskjeller er at vi ikke lenger treffes for å si god morgen men det er også mulig å gjøre det på chat eller telefon, avslutter Vold.