Høy trivsel på jobb

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: DALANE ENERGI

Henrik Hovland (20) fra Eigerøy kan trygt fortelle at han gleder seg til å komme på jobb hver dag. Energimontørlærlingen er en del av et arbeidslag med dyktige montører som vet hvordan de lærer bort sin kunnskap.

Henrik har alltid vært interessert i elektrisitet. Andre året på elektrolinjen på Dalane VGS ble Henrik utplassert på Dalane Nett én gang i uken. Da fikk han prøve ut hvordan det ville være å jobbe som energimontør.

– Jeg likte hvordan montørene jobbet og personene som jeg jobbet sammen med. Jeg valgte å søke om lærlingeplass, på grunn av det positive inntrykket jeg fikk gjennom utplasseringen. Jeg ønsket å bli lærling i Dalane Energi for å få arbeidserfaring og et attraktivt fagbrev, forteller Henrik.

SPENNENDE ARBEIDSDAG

Arbeidsdagen til Henrik kan variere mye. Det kan innebære turer i fjellet før han når frem til høyspentmaster som må fikses på eller vedlikeholdes.

Rekruttering er et satsingsområde for Dalane Nett, og å ta imot lærlinger er et viktig samfunnsansvar. Det handler om å sikre fremtidig fagkompetanse, både for Dalane Nett og for bransjen.

– Jeg gjør alt fra å skifte høyspentmaster, bygge lavspentlinjer til å sette opp kabelskap eller bygge strømskap til anleggsplasser. Man skaffer seg og en god arbeidserfaring. Dessuten er høyspent-fagbrevet et veldig bra fagbrev å ha.

Rekruttering er et satsingsområde for Dalane Nett, og å ta imot lærlinger er et viktig samfunnsansvar. Det handler om å sikre fremtidig fagkompetanse, både for Dalane Nett og for bransjen.

LÆRLINGENE ER FREMTIDEN

Dalane Nett tar årlig inn lærlinger for opplæring i energimontørfaget. Energimontører har en svært variert og spennende arbeidsdag. En lærling vil i læretiden delta i arbeidsoppgaver som å bygge, drifte og vedlikeholde viktige komponenter i strømnettet i hele Dalane-regionen.

Søkere må ha gjennomført og bestått VG1 og VG2 elektro i den videregående skolen. Ytterligere teoriundervisning som er nødvendig for å få godkjent fagbrev som energimontør, vil foregå i regi av «Opplæringsringen for energimontørfaget i Rogaland», lokalisert i Sandnes.

Det er i snitt seks lærlinger i Dalane Nett, som til enhver tid, tar del i de forskjellige oppgavene som inngår i det å drifte og vedlikeholde den kritiske infrastrukturen. Dette sikrer de unge verdifulle erfaringer når de etter læretiden søker nye utfordringer eller går videre på skole.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Det er ikke bare det gode arbeidsmiljøet mellom kollegaer og en variert arbeidsdag som gjør at Henrik trives på jobb. Man lærer også alltid noe nytt som kan få nysgjerrigheten til å spire.

– Det er veldig mye nytt man lærer gjennom læretiden her, som man ikke kan lære på skolen. I fremtiden ser jeg for meg å gå opp til fagprøven og skaffe meg et fagbrev, forteller Henrik.

 

Rekruttering er et satsingsområde for Dalane Nett, og å ta imot lærlinger er et viktig samfunnsansvar. Det handler om å sikre fremtidig fagkompetanse, både for Dalane Nett og for bransjen.