Stig Fardal tror strømkundene kan forvente seg langt mer stabile og forutsigbare priser de kommende månedene.

Stig Fardal tror strømkundene kan forvente seg langt mer stabile og forutsigbare priser de kommende månedene.

– Forventer stabile strømpriser denne våren

Stig Fardal i Dalane Energi tror på stabile strømpriser de kommende månedene. – Vi vil neppe se noen store topper utover våren.
Forrige vinter ble preget av ustabile, rekordhøye priser og store svingninger i spotprisen på strøm. Det har ikke vært tilfellet denne vinteren.

– Vinteren har i utgangspunktet ikke bydd på noen store overraskelser for oss. Utviklingen har i stor grad vært i tråd med forventningene våre. Flere analytikere så nok for seg høyere priser enn det som ble fasiten, oppsummerer Stig Fardal.

  1. januar kom pristoppen for prisområdet N02, med en gjennomsnittspris på 147 øre per kWH. Det var i samme tidspunkt som en kuldebølge preget store deler av landet.

– Enkelte dager i januar opplevde vi svingninger, men ikke i nærheten av de vi så i fjor, sammenfatter Fardal.

Gasslagrene i Europa er fulle

I november i fjor forventet markedet en gjennomsnittspris på 170 øre per kWh for februar.

– Med fasit i hånd ble gjennomsnittet 86 øre per kWH for februar. Det gir et fint bilde på hvordan markedet har stabilisert seg. Hovedforklaringen er en halvering av gassprisen i Europa, sier Fardal, og påpeker også at vannmagasinene i Norge har normale nivåer.

Høsten 2022 nådde gassprisene i Europa en historisk topp og strømmen kostet opp mot 6 kroner.

– Nå er prisene en tiendedel sammenlignet med høsten 2022. I vårt prisområde er vi spesielt påvirket av internasjonale forhold. Det er fordi utenlandskablene for eksport og import av strøm har ilandføring i NO2, som er vårt prisområde, sier Fardal.

– Gasslagrene i Europa er på over normale nivåer for denne årstiden som følge av blant annet en mild vinter og forbedret leveringssituasjon. Det har gitt lave priser på gass, og i kombinasjon med prognoser om stabilt vær, vil prisene drives nedover.

Vinterkulden på hell?

Mye tyder på at vi har lagt bak oss den heftigste vinterkulden, og i fjellet er det ikke lenge før vårens anmarsj virker inn på snøsmeltingen.

– Store snømengder i fjellet og forventning til normale nivåer på vannmagasinene utover våren, sørger for at markedet tror på lavere strømpriser, sier Fardal.

Prognosene til Dalane Energi viser at gjennomsnittsprisen i prisområdet NO2 vil ligge på rundt 70 øre de neste månedene.

– Men det er alltid med et forbehold. Blir ikke vind og temperatur som forventet, gir det utslag på strømprisen.

Få pushvarsel om prisen på strøm fra Dalane Energi

Ønsker du mer kontroll over ditt strømforbruk og reduserte energikostnader? Last ned appen til Dalane Energi til din smartmobil. I appen kan du til en hver tid holde deg oppdatert på hvordan strømprisen er det kommende døgnet. Prisen oppdateres etter klokken 13:00 hver dag. På den måten kan du planlegge for når det kan være smart å bruke strømmen.

– I appen tilbyr vi også en femdagers prisprognose som gjør at du kan planlegge for hele uken. Den er enkel og lett tilgjengelig, sier Stig Fardal.

I appen kan du også motta daglige pushvarsler. Disse varslingene gir deg oversikt over gjennomsnittsprisen for det kommende døgnet, samt tidspunktene når prisen er på sitt høyeste og laveste.

Last ned appen for å få tilgang til strømpris, prisprognose og varsling om gjennomsnittsprisen for det kommende døgnet.