Forebygger brann og tap av liv

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Avdelingsleder og tilsynsingeniør Knut Stornes i Det Lokale Eltilsyn (DLE) sørger for at det elektriske anlegget i hjemmet ditt er i orden. De utfører også tilsyn i næringsbygg og sjekker at anlegget og internrutinene fungerer i praksis.

DLE har i oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Avdelingen består av tre dyktige og engasjerte medarbeidere, som arbeider for å bedre kundenes sikkerhet i hjemmet. DLE i Dalane Nett utfører ca. 1000 tilsyn i løpet av året. Aktiviteten er fordelt på Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund med 550-650 tilsyn med boliger og 300-350 tilsyn av næringsvirksomheter.

MER EFFEKTIVT

I løpet av de siste 10 årene har sikkerheten i de elektriske anleggene blitt markant bedre, spesielt i landbruket. Mye av årsaken til dette er nok økt fokus på internkontroll og periodisk verifikasjon fra installatør.

– Måten vi på DLE utfører tilsyn på har blitt endret, slik at tilsynsingeniørene kan jobbe mer effektivt. Vi har gjort store endringer internt med blant annet et nytt dataprogram. Med iPad eller telefon kan man skrive ut rapport og legge til bilder mens man er på tilsyn. Vi gjør alt ferdig hos kunden og kan sende rapporten inn der og da. Mindre tid på rapportering og saksbehandling gjør at vi kan bruke mer tid på tilsyn, forteller Stornes.

Flere bedrifter har god internkontroll. Etter å ha snakket med hver enkel bedriften om deres rutiner og internkontroll, skal man sjekke om dette fungerer i praksis. I boliger ser man ofte de samme feilene som går igjen. Det kan være varmgang på støpsel til varmtvannsbereder, jordfeil som kan føre til brann og feil bruk av skjøteledninger.

– Nordmenn bruker mer varmt vann enn før noe som forklarer at støpsel på varmtvannsberederen blir fortere varm. I tillegg har vi flere apparater enn før som trenger strøm. Vi informerer alltid mye om hvordan huseiere kan forbedre sikkerheten i boligen sin. Ved å ha elektrikere til å utføre elektrisk arbeid og inspisere anleggene har det vært mindre feil.

KRAV TIL OPPLÆRING

For å jobbe som tilsynsingeniør stilles det krav om kompetanse. En tilsynsingeniør skal være faglig oppdatert og ha høy kompetanse. Man må være elektriker, ha minst tre års relevant jobberfaring og teknisk fagskoleutdanning innen elektro. I tillegg må man delta på ulike kurs og holde seg faglig oppdatert.

– Denne kunnskapen vil Dalane Nett dele med ungdommene i Dalane-regionen. Dalane Nett og Dalane Kraft tilbyr et felles skole-undervisningskonsept for 9. klassingene i kommunene, Egersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. I tillegg viser vi dem hvordan strøm bli laget ved å ta dem med rundt på anleggene våre. DLE sitt bidrag i dette er å snakke om elsikkerhet og brannforebyggende tiltak, sier Stornes.

BISTÅR POLITI OG ANDRE MYNDIGHETER

DLE skal etter anmodning fra politiet bistå i brannetterforskningen med sin kompetanse på elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette har en naturlig sammenheng med at rundt halvparten av alle bygningsbranner har elektrisk årsak. DLE kan selvstendig bestemme om de skal benytte seg av et sakkyndig selskap med spesialkompetanse eller bruke eget personell ved bistand til politiet. DLE plikter imidlertid å yte bistanden kostnadsfritt. DLE samarbeider tett med andre tilsynsmyndigheter, brann- og redningstjenester.

Stornes er ansatt i Dalane Nett som avdelingsleder i DLE, som er en del av nettselskapene. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).