Folkets energi

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Som strømkunde av det folkeeide Dalane Energi nyter du godt av mer enn bare konkurransedyktige strømavtaler.

Dalane Energi eies av kommunene Bjerkreim, Sokndal, Lund og Eigersund. I 2018 var utbyttet til Dalane Energi 18,3 millioner kroner. Dette ble fordelt på de fire kommunene. Fordelingen er beregnet etter kommunenes eierandel i selskapet.

De fire eierkommunene har i snitt hatt et totalt utbytte på 9,5 millioner i året i perioden 2008–2018 (siste 10 årene).

Eierforholdet etter folketall.

Eierforholdet etter folketall.

Et styrket samhold

Sponsing av lokale lag og foreninger har i flere år vært en del av Dalane Energi. I 2016 ble Dalane Lyspunkt opprettet. Dalane Lyspunkt støtter organisasjoner, arrangementer og aktiviteter innenfor idrett og kultur myntet på barn og ungdom i hele Dalane-regionen.

– Vi har stor tro på at støtte til slike formål skal bidra til å styrke samholdet og binde de fire kommunen tettere sammen, sier daglig leder Arvid Salvesen Røyneberg i Dalane Energisalg.

På bakgrunn av dette støtter Dalane Energi et mangfold av lag og foreninger i lokalområdet, deriblant Moi Idrettslag, Eigersunds Idrettsklubb og Eiger Fotballklubb. I tillegg har vi avtale om skiltreklame med en rekke idrettslag.

Humanitær støtte

I 2018 delte Dalane Energi ut ca. 300 000 kroner til lag og foreninger i tillegg til de større løpende sponsoravtalene. Også i år prioriterer vi humanitære og veldedige organisasjoner hovedsakelig i nærmiljøet, men også dersom lokale krefter mobiliserer for katastrofehjelp og lignende i utlandet.

Olav Magne Egebakken deltok på Riska TrailRun Maraton 2018, 12. mai.

Olav Magne Egebakken deltok på Riska TrailRun Maraton 2018, 12. mai.

Olav Magne Egebakken deltok på Riska TrailRun Maraton 2018, 12. mai.

To av Dalane Energis ansatte blir sponset med 5000,- hver innenfor humanitær støtte. Olav Magne Egebakken deltar på Muskathlon i Seoul, Sør-korea 5.–12. oktober. Hensikten med dette er å støtte Åpne Dører i deres arbeid for forfulgte kristne i Nord-Korea. På jordbruksskole i Madagaskar skal Bjørn Arild Nuland være med å oppgradere strømnettet. Dalane Energis bidrag går til materiell og utstyr til jordbruksskolen og til installasjon/utbedring av strømnettet.

Det er ingen spesifikk søknadsfrist. Her kan du søker om midler til humanitært arbeid.

Skaper engasjement og bolyst

Dalane Energi handler selv lokalt og foretrekker å bruke lokale leverandører. Det fører til positive ringvirkninger.

Daglig leder Arvid Salvesen Røyneberg i Dalane Energisalg.

Daglig leder Arvid Salvesen Røyneberg i Dalane Energisalg.

– Vi har et samfunnsansvar ved å fremme tiltak som skaper engasjement og bolyst i Dalane-regionen. I år sponset vi blant annet Røde Kors med 15 000,- som gikk fire øvingshjertestartere for opplæring på skoler og i bedrifter, sier Arvid.

Dalane Lyspunkt ønsker å gi en hjelpende hånd til de gode kreftene som legger ned et viktig arbeid for lokalsamfunnene i regionen vår. Sponsingen gis til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som er i tråd med våre retningslinjer. Sponsorobjektet skal ha en aktivitet, eller et virke, som i størst mulig grad støtter opp om vår visjon og våre verdier.

Søk om sponsormidler har to søknadsfrister i året slik at det blir lettere både for deg som søker og for oss som skal vurdere søknadene. Er det din tur til å bli sponset i år? Søk før 1. april 2020! 

Energi er framtid. Energi er muligheter. Energi finnes overalt i regionen vår. Blant annet i form av aktiviteter for og med barn og ungdom. Dalane Energi sponser tiltak som fremmer rekruttering blant unge. I søknaden vektlegges tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Dalane-regionen. Strømselskapet vil bidra til trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Gode tilbud og gunstige rabatter

Gjennom Fordelsprogrammet gir Dalane Energi deg som strømkunde tilgang til et bredt spekter av gode tilbud og gunstige rabatter fra lokale samarbeidspartnere.

– Egersund er en levende by og vi ønsker å bidra til at Egersund fortsetter å være en attraktiv by å leve og bo i. Strømkundene får også benytte seg av gode tilbud og rabatter i butikkene gjennom Fordelsprogrammet #handlelokalt. På den måten gir vi tilbake til byen og kundene våre, forteller Arvid.