Fokus på bærekraft

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Det blir bare viktigere og viktigere å sette fra seg et så lite avtrykk i naturen som mulig. Det forventes i stadig større grad at bedrifter tar på seg et større bærekraftig ansvar. Dalane Energi tar nå steget videre ved å bli et Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Magnus Østebrød er Miljøfyrtårn-sertifisør og konsulent i Energy Innovation og opererer på vegne av Eigersund kommune. Dalane Energi har lenge vært opptatt av en bærekraftig utvikling, og har nå startet prosessen ved å bli et Miljøfyrtårn.

– Dalane Energi går foran som et godt forbilde i Egersund som et energiselskap, men også for sine kunder og leverandører. Ved å ha en slik sertifisering, viser de at de har en fremtidsrettet og bærekraftig måte å tenke på. Dalane Energi gjør allerede mye bra og har blant annet erstattet flere fossilbiler med elbiler. Det er en grønn ball som ruller i Egersund nå, forteller Østebrød.

Magnus Østebrød, Miljøfyrtårn-sertifisør

Magnus Østebrød, Miljøfyrtårn-sertifisør

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

ET KONKURRANSEFORTRINN

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og man kvalifiserer til å delta i flere anbud.

– Hvis man kan velge mellom en ikke-sertifisert eller sertifisert kraftleverandør, er det foretrukket å ha en som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dersom de ikke er Miljøfyrtårn-sertifisert kan det være at de ikke får levere en tjeneste. Det blir viktigere og viktigere i fremtiden, samt viser at bedriften har tatt et sterkt grønt valg, forteller Østebrød.

MILJØFORBEDRINGER

Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018, blant private virksomheter, viser at 81% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer. Ved å bli et Miljøfyrtårn oppnår man også en styrket merkevare, kutter kostnader, og senker sykefraværet. Det blir lagt stor vekt på HMS og menneskene som jobber i bedriften. Østebrød forteller at nøkkelen som mange leter etter, er å ha et verktøy som er systematisk. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

– Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir en god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Selskapet kan enkelt følge med på hvilken vei utviklingen går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre miljøprestasjonen. Måling og planlegging hjelper selskapet å skape lønnsomme resultater, sier Østebrød.

PROSESSEN ER I GANG

Etter en konferanse der FNs bærekrafts mål ble løftet frem, bestemte administrerende direktør Idar Sønstabø i Dalane Energi at de som produsent og distributør av fornybar energi burde ta en større rolle i dette.

– Dalane Energi har begynt prosessen ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og har startet med kartleggingen i de ulike selskapene. Det er en omfattende jobb, men vi tror at vi allerede har en del systemer som kan brukes direkte og indirekte inn i sertifiseringen. Vi regner med at å bli sertifiserte i oktober 2019, forteller Sønstabø.

VIL SKAPE STØRRE BEVISSTHET

Dalane Energi vil skape en større bevissthet i egen organisasjon – alt fra kildesortering til bruk av energisparingstiltak. Samtidig ønsker energiselskapet å synliggjøre deres samfunnsansvar som en stor lokal aktør og gå foran som et godt eksempel.

– Det enkleste tiltaket er å finne andre løsninger på hvor vi skal kaste epleskrotten når søppelbøttene forsvinner fra kontoret. Å endre rutinene for transport og logistikk for å spare utslipp er mer krevende. Ved å bli et Miljøfyrtårn får vi en direkte økonomisk gevinst i form av bedre og mer effektive rutiner og bruk av ressurser, forteller Sønstabø.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Over 5800 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.