Enida reduserer nettleien!

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: FRIDE MOEN/MEGABITE
Enida har jobbet systematisk med kostnadskutt i flere år. Fra 2021 blir nettleien billigere for alle kunder i Dalane.
Det har vært stort fokus på å endre måten de ansatte i Enida jobber på. Nettleien er satt ned for undergruppene husholdning, fritid og næring.

– Vi vil være smartere, og mer bevisste på de valgene vi tar. Mye arbeid ligger til grunn her, og det gjelder å få med seg de ansatte fra start av for å etablere enn felles forståelse med å være mer effektive og levere et godt resultat, forteller daglig leder Ørjan Vold i Enida.

Lokal tilhørighet er en styrke

Redusert nettleie rammer ikke deg som kunde. Det er fortsatt kort behandlingstid og lett å få hjelp om du lurer på noe hos Enida.

Daglig leder Ørjan Vold i Enida.

– Vi har oppnådd en milepæl, men vi skal fortsette å ha fokus på kostnadsredusering slik vi kan tilby konkurransedyktig pris på nettleien, opprettholde lokale arbeidsplasser og bidra til at det er enkelt å etablere seg her i Dalane-regionen.

Inntektene til Enida og nettselskapene er basert på forbruk. Om Enida får flere kunder som øker forbruket, slår dette inn på nettleien som da kan reduseres ytterligere.

– Det er positivt for både Enida og våre kunder. Det er mange gode grunner til å bosette seg her i regionen. Det er fin natur og gode tur-, fritids- og kulturmuligheter i hele regionen. Styrken vår er at vi er lette å få tak i, har lokal tilhørighet og gode på oppfølging fra energimontørene. Dette kan oppsummeres som smådriftsfordeler. Det kan være en fordel å ikke være det største nettselskapet i Norge. Det er de små og mellomstore selskapene som er rimeligst i Rogaland, forteller Vold.

Hva er egentlig nettleie?

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Nettleien består av et fastledd og et variabelt ledd knyttet til forbruket. I tillegg kommer ulike avgifter som nettselskapet er pålagt å kreve inn til staten. Dette er politisk bestemt, og utgjør per dato ca. 51 prosent av det en kunde betaler i nettleie hos Enida.

Enida setter ned nettleien fra 1. mars 2021.

• For husholdningskunder blir nettleien 40,86 øre per kWh (Nettleie energi). Det er en nedgang på 3,37 øre inkludert mva.
• For fritidsboliger blir nettleien 44,24 øre per kWh (Nettleie energi). Der er nedgangen 1,25 øre inkludert mva.
• Forbruksavgift til staten er 20,86 øre, og avgift til Energifondet er 1,25 øre inkludert mva. De er begge inkludert i nettleien.
• For næringslivskunder med tariff T4 (opp til 40 kW) og tariff O52 (fra 40–80 kW) er reduksjonen 2,7 øre eks. mva per kWh og for tariff O50 (større enn 80 kW) er reduksjonen 1 øre eks. mva per kWh.

Fastbeløpet endres ikke.
Se hele tariffheftet her: Tariffhefte Nett 01.03.2021