– Egersund havn kan bli et knutepunkt for hydrogendistribusjon

Egersund havn er først ut med produksjon av hydrogen på kaikanten i Norge. – Interessen og oppmerksomheten blir stadig større, sier Arild Stapnes Johnsen, leder for teknologi og utvikling i Dalane Energi.

8. februar i år ble hydrogenfabrikken på Kaupanes i Egersund havn høytidelig åpnet av næringsminister Jan Christian Vestre.

– Dette er stort! Blir man ikke frelst av dette, er det ikke håp, uttalte ministeren til Aftenbladet.

Og mange har faktisk blitt frelst. Flere aktører ser potensialet og mulighetene produksjon av grønt hydrogen på kaikanten i Egersund kan gi.

– Det har vært veldig mye oppmerksomhet i etterkant av åpningen. Selskapet som drifter anlegget, Kaupanes Hydrogen, får stadig nye henvendelser, og flere har meldt sin interesse, inkludert utenlandske kunder, forteller Arild Stapnes Johnsen. Han har hatt ansvaret og lost etableringen av hydrogenanlegget i havn for aktørene som står bak satsingen; Dalane Energi, Egersund Næring og Havn og Hydrogen Solutions (HYDS) fra Stord.

Bruker erfaring fra Stord-anlegget

I ukene etter åpningen gikk tiden med til å få anlegget til å fungere optimalt.

– Det er utrolig mange elementer som skal sammenkobles. Vi snakker om sensorer, rør og ventiler. Alt skal kontrolleres, med og uten trykk. Vi har hatt noen deler som har blitt skiftet, men det regnet vi med i den fasen vi har vært i nå, forklarer Stapnes Johnsen.

– Vi har sikkerhet som førsteprioritet på anlegget, og tar oss derfor tid til å få testet og kjørt alt inn mot heldøgns fjerndrift. Ansatte i Dalane Kraft er i gang med opplæring i støtte til fjerndriften. I tillegg jobbes det tett med lokalt brannvesen knyttet til sikkerhet.

Hydrogen Solutions åpnet sitt hydrogenanlegg på Stord i fjor. Den erfaringen har vært gull verdt under oppstarten i Egersund.

– Erfaringen med anlegget fra Stord gjør at vi sparer oss for mye arbeid. Det har vært svært nyttig for oss i startfasen, sier han.

Chaitanya Joshi

Snart klart for salg av grønt hydrogen

Stapnes Johnsen sikter seg inn på at startskuddet for produksjon til det kommersielle markedet vil skje rett før sommerferien setter inn for fullt.

– Sammen med anleggsprodusenten har vi valgt å bytte ut noen såkalte slitedeler med mer robuste komponenter, slik at vi kan oppnå betydelig lengre produksjonsperioder enn tidligere antatt. Derfor har vi utsatt oppstarten av den kommersielle produksjonen noe, men vi regner med å være fullt operative før sommerferien, sier han.

Det grønne hydrogenet som produseres, lagres i mobile lagertanker med et trykk på 350 bar. Disse er klar til å fraktes videre av trailer til sluttbrukere. Lagertanken trenger om lag to døgn på å fylles opp.

Hydrogen er anvendelig

Hydrogen vil være en viktig del av energimiksen på veien mot et nullutslippssamfunn. Hydrogen kan brukes til å generere elektrisitet og varme, lagre energi, og som drivstoff i transportsektoren – både tungtransport på vei og innenfor den maritime sektoren.

– Egersund havn har potensial til å bli et strategisk knutepunkt med sin gunstige lokasjon. Etter hvert som markedet modnes, vil flere muligheter åpnes, sier Stapnes Johnsen.

Fordelene med hydrogen er mange, og det kan anvendes på flere forskjellige måter; den kan lagres, transporteres, brukes som drivstoff og som råmateriale i industrien. I perioder hvor strøm selges svært billig på grunn av overskuddsproduksjon, kan dette utnyttes til å øke produksjonen av grønt hydrogen som igjen kan lagres.

– Det er bærekraft i praksis, og bidrar til at vi blir mindre sårbare i perioder med knapphet på energi, forklarer Stapnes Johnsen.

I dag er fabrikken på Kaupanes i stand til å produsere opp mot 140 tonn hydrogen i året. Anleggsområdet er imidlertid dimensjonert for å skaleres opp til årlig produksjon av drøyt 900 tonn.

– I takt med at etterspørselen vil øke, er vi klare for å skalere opp produksjonen.