Grafen viser hvor mye strøm som produseres og hvor mye strøm som faktisk brukes i Dalane.

Grafen viser hvor mye strøm som produseres og hvor mye strøm som faktisk brukes i Dalane.

Derfor svinger strømprisene

TEKST & FOTO: MEGABITE
I denne saken skal vi gjøre deg som innbygger mer klok på hvorfor enorme svingninger i strømprisen har blitt den nye normalen. Og hvordan fungerer egentlig strømkompensasjonsordningen?

Strømprisen har blitt det mest populære temaet å snakke om rundt kaffekoppen det siste året. Ikke særlig rart – for slik som strømprisen har skutt til værs, påvirker det de fleste av oss. I august fikk vi den hittil høyeste strømprisen noensinne i Sørvest-Norge med en pris på over 10 kroner per kWh. Når en ny rekord vil slå til, vet vi ikke. Vi har en vinter foran oss, og for mange kan den bli krevende.

All strøm kommer fra en strømbørs. Dagens strømpris bestemmes av kraftbørsen for Nord-Europa – Nord Pool. Strømmen som produseres av Dalane Kraft i vannkraftverkene i Dalane, selges på den samme strømbørsen. Alt strømsalg i Norden går gjennom Nord Pool, og alle strømselskap i Norden handler strømmen sin hos Nord Pool. På denne markedsplassen tilbyr alle kraftprodusenter, inkludert Dalane Kraft, sin energi. Prisene avgjøres på bakgrunn av hvor stor etterspørselen er til enhver tid.

Strømmen som lages, må brukes på samme tidspunkt den lages. Det er med på å forklare hvorfor det må være en balanse mellom det som brukes og det som skal produseres. I flere måneder har vi nå sett en kraftig ubalanse. Resultatet er kraftige svingninger i prisen – rett og slett fordi vi handler strøm i et internasjonalt marked i en verden som opplever mye uro og usikkerhet.

Dalbuen bruker langt mer strøm enn det blir produsert i Dalane Energi konsernet

I Dalane har noen innbyggere av og til luftet sin frustrasjon over hvorfor vi ikke kan ha billigere strøm når vi har et eget kraftverk eid av kommunene i Dalane, og som produserer mer strøm enn vi bruker i Dalane. Det er ikke riktig. Daglig leder i Dalane Energisalg, Stig Fardal, forklarer det slik:

– Datterselskapet til Dalane Energi, Dalane Kraft, produserer om lag 169 millioner kWh i året. Forbruket i Dalane bruker et sted mellom 420 og 450 millioner kWh i et normal år. Derfor er vi helt nødt til å kjøpe og selge strøm på markedsplassen Nord Pool. Vi er ikke i nærheten av å kunne produsere all strøm som brukes i Dalane-regionen.

I Dalane Energi-appen kan du hver dag etter klokken 13:00 sjekke strømprisen for neste dag. Da har Nord Pool oversikten over hvor mye strøm som er tilgjengelig, og prisen blir bestemt ut fra etterspørselen.

– For å beregne prisen tar børsen utgangspunkt i et strømnett uten begrensinger i nettet, og sammenligner prisen produsentene ønsker å selge strømmen for, og prisen leverandørene er villige å kjøpe strømmen for. På den måten kan man regne ut gjennomsnittsprisen for alle landene i Norden. Strømprisene varierer time for time på grunn av at etterspørselen varierer i løpet av et døgn, forklarer Stig Fardal.

Stig Fardal, daglig leder i Dalane Energisalg

Stig Fardal, daglig leder i Dalane Energisalg.

Strømkompensasjonsordningen enkelt forklart

Det var i fjor høst at mange begynte å løfte blikket for de høye strømprisene. Selv om det ikke er noe nytt, må vi flere år tilbake for å finne strømpriser som vi har sett det siste året. Derfor valgte regjeringen å legge frem en strømkompensasjonsordning for husholdningene i Norge. Foreløpig skal den vare ut mars 2023.

Men hvordan fungerer den egentlig? Det er kun når strømprisen overstiger 70 øre per kWh at støtteordningen slår inn. Fra 1. oktober vil husholdningene få kompensert 90 prosent av strømprisen som er over 70 øre. Frem til 1. oktober var det 80 prosent i noen måneder. Kompensasjonen blir utbetalt i form av redusert nettleie fra din nettleverandør.

– Selv om prisen varierer gjennom en hel dag, regnes kompensasjonen ut fra det som er gjennomsnittsprisen for den aktuelle måneden. Derfor bør man følge med på strømprisen når man planlegger for å bruke mye strøm. Hvis du bruker strøm på når den er dyrest, er kompensasjonen du får i realiteten langt lavere enn 90 prosent. Likeledes så får du over 90 prosent om du bruker strøm i de timene som blir billigere en snittprisen for måneden, forklarer Stig Fardal.