KRAFTVERKET: Klar for første salve til tunellen.

Bygger nytt kraftverk – i Kvinesdal!

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Dalane Kraft er godt i gang med arbeidet med å bygge Dvergfossen Kraftverk, som startet i august 2019.

– 550 meter med sprenging for å lage en tunnel fra inntaket til kraftstasjonen er vi ferdige med. Nå er vi i full gang med selve kraftstasjonen og inntaksdammen, forteller Jan Kåre Kvinlaug som er ansvarlig for prosjektet hos Dalane Kraft.

Kraftverket skal stå ferdig til sommeren 2021.

Dalane Kraft er et datterselskap til Dalane Energi, som er eiet av de fire Dalanekommunene; Lund, Sokndal, Bjerkreim og Eigersund. Dalane Kraft eier i dag 7 kraftverk (+ 50 prosent deleier i to kraftverk) som er plassert rundt om i Dalane. Med bygging av Dvergfossen Kraftverk er det første gang energiselskapet går utenfor egne kommunegrenser for å produsere ren fornybar strøm fra vannkraft. Dvergfossen Kraftverk er opprettet som et eget selskap og eies 100 prosent av Dalane Kraft AS.

– Bakgrunnen for at vi bygger kraftverk i Kvinesdal kommune går helt tilbake til 2008, forteller Kvinlaug. Vi ble da kontaktet av grunneierne i området, som lurte på om vi var interesserte i å inngå en leieavtale av fallrettighetene for å bygge kraftverk på tomten deres. Prosjektet som vi presenterte ble valgt, papirer ble signert og vi gikk i gang med konsesjonssøknad, sier Kvinlaug.

Etter å ha fått innvilget konsesjon i 2013, har prosjektet vært gjennom en planendring med en endelig godkjenning 26. april 2019. Kvinlaug utdyper;

– Det har vært en lang prosess fra vi gikk i gang med prosjektet til byggestart i august 2019, dette fordi det er mange interesseområder som må belyses og avklares. Men så langt har vi løst alle problemstillinger løpende og byggeprosessen har hele tiden fulgt oppsatt plan. Slik det ser ut nå, så vil kraftstasjonen være klar til å produsere grønn energi, som planlagt fra sommeren 2021.

Jan Kåre Kvinlaug fra Dalane Kraft (fremst i bilde) inspiserer utgravingen av kraftstasjonstomten.

Utfordringer

Selve kraftstasjonen skal etableres i nærhet til eksisterende bebyggelse og næringsvirksomhet:

– Teknisk sett har dette prosjektet vært utfordrende i og med at anleggsområdet er inne på campingplassen til Troens Bevis (Sarons Dal) som huser 10.000 besøkende årlig til sitt sommerstevne. I tillegg har det ved sprenging av vanntunellen vært utfordrende å unngå skade på private brønnhull, samt få til en teknisk løsning som sikrer både opp- og utvandring av ål, sier Kvinlaug.

Det er et selskap i Bertelsen & Garpestad Gruppen; B&G Tunnel som har stått for arbeidet med å sprenge tunellen.

– De har gjort en meget god jobb, de har levert på tiden, og helt uten skade på private bygninger og brønnhull, avslutter han.

Overskuddsmassen fra tunellen brukes blant annet til å utvide campingplassen til Troens Bevis, samt til diverse private byggeprosjekt i nærområdet. Det er viktig for Dalane Kraft å opptre profesjonelt og smidig i møte med grunneiere. Berørt natur tilbakestilles til opprinnelig utforming med mindre annet blir avtalt med involverte parter.

Bevisst strategi

Det å drifte kraftverk utenfor kommunegrensene er ikke nytt for Dalane Kraft. Siden 2018 har kraftproduksjonsselskapet driftet ett kraftverk i Froland kommune og ett i Kvinesdal. Det har vært en bevisst strategi å utnytte den unike kompetansen som selskapet besitter og selge denne tjenesten til eksterne aktører. Dalane Kraft har nylig inngått en avtale med Clemens Kraft for drift av 7 småkraftverk for dem. Søråni Kraftverk som er lokalisert i Bygland kommune i Agder ble overtatt i tredje uke i januar i år, og i løpet av første kvartal skal de resterende 6 kraftverkene overtas og driftes av Dalane Kraft.

Dvergfossen Kraft AS

  • Vassdrag: Litleåna i Kvinesdal Kommune
  • Installert effekt: 9,4 MW
  • Forventet årsproduksjon 30 GWH (1500 husstander)