Avhengig av et godt samarbeid med kommunen

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: FRIDE MOEN/MEGABITE

Selskapet Skina er avhengig av et godt samarbeid med Eigersund kommune for å utføre vedlikehold på elektriske anlegg i Dalane. Anleggene i regionen har blitt eldre og glemt.

– Det er viktig å få ned kostnadene på kommunale anlegg. Nå er driftskostnadene for høye. Det går for mye tid på reparasjon i stedet for et mer ønsket fokus mot forebyggende vedlikehold, nyskapning og energisparing. Tidligere har ikke dette vært et fokusområde av eierne av anleggene. Jeg opplever at kommunen ser problemet og ønsker å samarbeide for å få bedre sikkerhet og redusere kostnadene på anleggene, forteller daglig leder Stig Didriksen i Skina.

Dalane Energi og Jæren Everk gikk i sammen og opprettet Skina AS i 2019 for å beholde arbeidet og arbeidsplassene i regionen. I dag er de tre montører som jobber for å opprettholde den økte oppdragsmengden.

Skina har ansvaret for veilys i store deler av Dalane og på Jæren. De tar hånd om strekninger og områder administrert av kommunene, og utfører oppdrag for fylkeskommunen, Statens vegvesen og andre entreprenører.

– Vi forbedrer gatelys blant annet langs turstier, bilveier og på byggefelt. Mye av arbeidet består også av å systematisere og dokumentere hva kommunen eier. Kommunen har ansvar for det elektriske arbeidet på sine anlegg, men tidligere har dette blitt tatt hånd om eksterne firmaer. Vi informerer, og forteller hva som er deres ansvar og hvordan de skal forvalte dette slik at kostnadene blir reduserte og arbeidet blir utført etter dagens standard, forteller Didriksen.

På turstien på Dalabekk (Nærbø) ble det nylig montert solcelledrevne master.

Et effektivt samarbeid

Skina har en egen rammeavtale med Eigersund kommune for å utføre vedlikehold på gatelysene i kommunen. I dag er det et digitalt system, levert av Skina, som gjør arbeidet med vedlikehold effektivt og enklere enn det det var tidligere.

– Skina og kommunen samarbeider godt, og Skina hjelper kommunen med å synliggjøre behovet for å få et godt system for vedlikehold av gatebelysningen. De bidrar også med innspill til bygging av nye anlegg, forteller veikonsulent Ove Efteland i Eigersund kommune.

Se video av Høylandsveien. Ved bruk av sensorer skrur lysene seg på automatisk når det kommer et kjøretøy.

 

Energisparende lys

I løpet av en uke fikk Skina satt opp gatelys med bevegelsessensor langs 1,5 km i Høylandsveien i enden av Hå som grenser mot Time. Det ble også nylig montert solcelledrevne master på turstien Dalabekk.

– Slike lys er energisparende, og det er små inngrep i naturen knyttet til dette. Vi trenger ikke grave grøfter for å få utført arbeidet. I tillegg til å spare energi, ser det fint og moderne ut, forteller Didriksen.

Nye arbeidsplasser for fremtidens generasjon

Nye arbeidsplasser for fremtidens generasjon

Tidligere skogsarbeider Ivar Hetland (67) har trasket i Hetlandsskogen siden han var 14 år. Han har stor respekt for trærne og plantelivet. Siden skogen er lite produktiv i området der North Sea Energy Park skal bygges, synes han det er positivt at næringsparken kommer til å legge til rette for mange nye arbeidsplasser i hele Dalaneregionen.

Splitter ny dam på Tekse

Splitter ny dam på Tekse

Harald Øgreid på Helleland som er grunneier på Tekse, er positiv til den nye dammen som snart er ferdig. Det samme er lærling Sindre Skaara Helgesen i Dalane Kraft, som lært mye om det å være industrimekaniker i kraftverksbransjen.