47 % av nettleien er avgifter til staten

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Alle strømkunder i Norge betaler for både nettleie og strøm. 47 prosent av det du betaler i nettleie går til staten, og ikke til Dalane Energi.

Når du bruker strøm, må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. For transport av denne strømmen, betaler du nettleie til det lokale nettselskapet.

Transport av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntektene nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Nettleien skal dekke kostnadene både i lokalnettet, regionalnettet og sentralnettet og sikre stabil og sikker strømforsyning. Disse kostnadene er hovedsakelig knyttet til investering, drift og vedlikehold, måling, fakturering, kundeservice og vaktberedskap.

Strømforbruket ditt betales til en kraftleverandør (de du har valgt å kjøpe strøm av) og at nettleien betales til Dalane Nett, som eier og er ansvarlig for strømnettet i Dalane – og som sørger for at strømmen fra din kraftleverandør blir transportert til ditt hus.

Hva består nettleien egentlig av?

Fordeling av forbruket i avregningsperioden baseres på gjennomsnittsforbruket i området der du bor.

Nettleien skal dekke kostnadene både i lokalnettet, regionalnettet og sentralnettet og sikre stabil og sikker strømforsyning.

Nye arbeidsplasser for fremtidens generasjon

Nye arbeidsplasser for fremtidens generasjon

Tidligere skogsarbeider Ivar Hetland (67) har trasket i Hetlandsskogen siden han var 14 år. Han har stor respekt for trærne og plantelivet. Siden skogen er lite produktiv i området der North Sea Energy Park skal bygges, synes han det er positivt at næringsparken kommer til å legge til rette for mange nye arbeidsplasser i hele Dalaneregionen.

Splitter ny dam på Tekse

Splitter ny dam på Tekse

Harald Øgreid på Helleland som er grunneier på Tekse, er positiv til den nye dammen som snart er ferdig. Det samme er lærling Sindre Skaara Helgesen i Dalane Kraft, som lært mye om det å være industrimekaniker i kraftverksbransjen.