100 år gammel dam i ny drakt

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: MEGABITE
Grunneier Harald Øgreid på Tekse, er fornøyd med den nye dammen som har vært i drift over seks måneder. Den nye flomluken gir bedre kontroll og kan bidra til å redusere konsekvensene av flom.

– Jeg har alltid vært svært positiv til bygging av den nye dammen, synes Øgreid. 

Øgreid har hatt et tett og godt samarbeid med Dalane Kraft som er ansvarlige for byggingen. Han har også deltatt i det avsluttende arbeidet med dammen.

Harald Øgreid

Harald Øgreid, grunneier på Tekse.

– Veien til Teksedammen har blitt fornyet og går helt bort til konstruksjonen. Det har blitt veldig fint her nå, forteller grunneieren fornøyd.

Mer effektivt med ny flomluke

Den nye flomluken er langt større enn den gamle, og kan dermed slippe gjennom dobbelt så mye vann. Den nye luken gjør at Dalane Kraft har bedre kontroll. Når deler av E39 ble stengt 28. oktober i Egersund i forbindelse med flom, kunne Dalane Kraft regulere vassdraget ved å bremse tilførselen med flomluken.

Andreas Tønnesen, Dalane Kraft

Andreas Tønnesen, teknisk leder, Dalane Kraft. 

– Hvis vi ser det blir flom, kan vi lage plass til vannet for å bremse opp. Når vannmengden har roet seg, kan vi slippe vannet kontrollert ned igjen. Vi har mye bedre kontroll på flom og vannstander med ny flomluke, forteller teknisk leder Andreas Tønnessen i Dalane Kraft.

Gjenbruk av masseoverskudd

Den gamle dammen var i sin tid av så dårlig forfatning at den måtte rives. Den nye dammen ble bygget helt inntil den gamle. Masseoverskuddet fra anlegget ble brukt til vegbygging og til opparbeidelse av nye planerte arealer til fremtidig bruk av grunneier.

Teksedammen

Dammen i Tekse ble bygget i ca. 1920. I 2020 ble arbeidet med å fornye dammen startet.

Arbeidet med på å fornye den 100 år gamle dammen startet i 2020. Dammen i Tekse ligger i Eigersund kommune, vest av Teksevatn. Selve vannet ligger både i Eigersund og i Lund kommune. Den gamle dammen ble bygget i ca. 1920.