Lærer Jone Mathiesen har en vellykket videokonferanse med klassen og andre lærere.

Viktig at strøm og internett fungerer på hjemmekontoret

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

I koronaperioden har mange sittet på hjemmekontor. Mange gjør det fremdeles. Da er det essensielt at strøm og internett fungerer optimalt. Som mange andre fikk lærer og spillerutvikler Jone Mathiesen kjenne på utfordringene med å ha hjemmekontor og samtidig ha digital undervisning for elevene.

– Vi hadde vært sjanseløse uten et stabilt og godt internett i denne situasjonen. Og utbygging av fiber til alle i Sokndal er viktig. Det viser denne perioden. Elever uten godt internett hjemme ville hatt et dårligere undervisningstilbud under hjemmeskolen, forteller lærer Mathiesen ved Sokndal skole.

Han forteller at det var utfordrende å undervise fra hjemmekontor, men at det gikk overraskende mye bedre enn det alle hadde fryktet. I Sokndal har alle elevene på mellom- og ungdomstrinnet hver sin chromemaskin, og dermed ble det enklere å flytte det meste av undervisningen og de daglige samtalene over på nettet.

– Vi er så heldige at mange av lærebøkene våre også er digitale og ligger på nettet. Det gjorde situasjonen mye enklere. Det store savnet har vært å treffe hverandre fysisk, resten har gått ganske bra, sier han.

Stabilt nett

Mathiesen har vært Altifiberkunde siden fiberen ble lagt i bakken i Stølsveien i Sokndal. Han er fornøyd med utviklingen til Altifiber siden første gang han fikk det i huset. Det kan være store konsekvenser med å miste både strøm og internett på hjemmekontoret, og noen utfordringer på hjemmekontoret kan oppstå.

– Du faller utenfor samfunnet i dag om du ikke har tilgang til strøm og internett, enkelt og greit. Vi kunne ikke gjennomført og opprettholdt undervisningen uten internett. Utfordringene går på elever som dårlig utbygd nett der de bor. Sokndal er ei lita bygd med stor befolkningsspredning og nettet er ikke like bra overalt.

Tidligere har pris og hastighet på internett vært avgjørende på hvilken leverandør man velger. Koronatiden gjorde oss oppmerksom på andre kriterier.

– Pris og hastighet på nett og strøm vil alltid være avgjørende, men stabilitet har nok vokst seg fram som annet stort kriteria nå. I tillegg vil nok mange legge vekt på hvem som eier de forskjellige selskapene. Lokal forankring er viktig for oss i Sokndal, forteller han.

I husstanden til Mathiesen har de vært tre stykker som har sittet med «hjemmekontor». Han selv, datteren i 6. klasse og en datter som går andre året på Dalane vgs.

– Så nettet har vært i bruk døgnet rundt. Både til avkobling med filmer og serier og til jobbing. Regner med det har vært slik i mange hjem, og hos oss har det fungert meget godt.

Nye programmer

Etter hjemmeundervisning på datamaskin har mange nye programmer blitt benyttet, og blitt tatt med videre. I dag er det tilnærmet fullt kjør på skolen, men med alle de smittevernregler som gjelder.

– Dataprogrammene Hangout, Meet og Teams blir en stor del av livet vårt framover både på skolen og i organisasjonslivet. Elevene mine har én hjemmeskoledag i uken med praktiske fag og fag som går på tvers av klasser. Dette er fag som vi ikke klarer å gjennomføre med de smittevernregler som er, ellers er vi på skolen hver dag nå. Noe mer uteundervisning har vi, spesielt for de yngste klassetrinnene.

Mathiesen jobber også som spillerutvikler for Eiger FK og i Sokndal IK. Han har tidligere vært hovedtrener for Eiger FK og i EIK. Han startet i et vikariat ved Sokndal ungdomsskole i 1997, og har blitt der siden.

Viktig arbeid

Dalane Energi og Altifiber sørger for at tilgangen på strøm og internett fungerer på best mulig måte. I koronaperioden har Dalane Energi hatt fullt fokus på driften. De har vært godt bemannet og hatt tydelige regler på hvordan jobbhverdagen skulle håndteres. Avdelingsleder for drift og vedlikehold Bjørn Sviggum hos Dalane Nett hadde selv hjemmekontor for noen uker siden.

– Det har i det store og hele vært problemfritt å utføre arbeidsoppgavene hjemmefra. Kundene våre skal være like trygge som før. Strømmen blir fikset så fort vi kan og etter beste evne, sier Sviggum.

Med fiber i veggene kan du jobbe på kompromissløs nettlinje, lærere kan ha videomøter med elevene sine uten at videoen «hakker», og på kveldstid kan du koble av med underholdningen Altibox byr på.

– Heldigvis står mange av oss langt bedre rustet til å takle en slik unntakstilstand enn vi ville gjort om den kom for ti år siden, forteller markedskoordinator Lene E. Solli i Altifiber.

Les hvilke forholdsregler du bør ta på hjemmekontoret.