Dette er Rogalands første hydrogenproduksjonsanlegg med en kapasitet på 130 tonn i året. En vanlig personbil kan fylle tanken med 7 kg hydrogen, som gir en rekkevidde på 700 kilometer.

Dette er Rogalands første hydrogenproduksjonsanlegg med en kapasitet på 130 tonn i året. En vanlig personbil kan fylle tanken med 7 kg hydrogen, som gir en rekkevidde på 700 kilometer.

Vi gir Dalane energi – gjennom grønn omstilling

Foto: Megabite / Dalane Energi | Tekst: Megabite
Dalane Energi kjenner på samfunnsansvaret de har overfor sin region. Energiselskapet har planene klare for hvordan de skal akselerere den grønne omstillingen i Dalane-regionen og samtidig sørge for verdiskapning for lokalsamfunnet.

Historien til Dalane Energi strekker seg helt tilbake til 1905. Da ble det produsert grønn energi for første gang i Øgreyfoss – en liten kjøretur ut av Egersund. Det var her den første vannkraften ble produsert til allmenn benyttelse i Rogaland. 118 år senere er Dalane Energi et topp moderne energiselskap som spiller en nøkkelrolle for at Dalane, en region helt sør i Rogaland, skal utvikle seg og holde seg relevant
i konkurranse mot andre store byregioner i Sør-Norge.

For Dalane Energi er ikke bare en lokal produsent av elektrisitet. Selskapet forvalter et stort samfunnsansvar. Oppdraget løser de gjennom strategiske beslutninger, innovasjon, nyskapning og forutsigbarhet for innbyggerne i regionen.

– Vi er en premissgiver for den grunnleggende infrastrukturen i Dalane. Både for lokal produksjon av kraft og distribusjonen av kraft.

Det sier Idar Sønstabø. Han er administrerende direktør i selskapet som eies av de fire kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund. 

I Egersund sørger Dalane Energi for at både innbyggere og næringsliv har tilgang til miljøvennlig energi, enten det er til lands eller til vanns. Den sentrale ladestasjonen her er populær og blir flittig benyttet av mange.

I Egersund sørger Dalane Energi for at både innbyggere og næringsliv har tilgang til miljøvennlig energi, enten det er til lands eller til vanns. Den sentrale ladestasjonen her er populær og blir flittig benyttet av mange.

Må være i forkant

Det hviler et tungt ansvar på selskapet. Posisjonen og ansvaret har de fått gjennom å skape troverdighet og gode resultater. Norge står midt i en storstilt omstilling. Norge og Europa trenger mer fornybar energi. Dalane gjør det samme. Skal det skapes nye attraktive arbeidsplasser og industri, må det rigges med ny infrastruktur som kan forsyne ny industri med fornybar energi. I dag produseres det ikke nok grønn energi for å møte fremtidens behov. Derfor har de fremtidshorisonten foran seg når de rigger regionen sin for videre vekst og grønn omstilling. Frem mot 2030 skal de doble egenproduksjonen av fornybar energi – fra 200 GWh til 400 GWh. Målet skal nås ved å realisere eksisterende fallrettigheter på vannkraft.

– Skal vi lykkes med å ta regionen vår i riktig retning, må vi være i forkant. Det innebærer at vi må sørge for at områdene med økt etterspørsel etter elektrisitet får den nødvendige forsyningen. Dette krever grundig planlegging. Samtidig må vi aktivt fremme bruk av alternative energikilder, som for eksempel grønt hydrogen, sier Idar Sønstabø.

Dalane Energi er en liten aktør i energibransjen, men det begrenser ikke selskapets evne til å tenke stort når det kommer til deres ambisiøse mål. Hårete mål kan de sette seg fordi de flere ganger har bevist hva et tungt, men lite fagmiljø kan utrette. Nylig ble de nominert til Distriktsenergis innovasjonspris for sitt selvutviklede driftssystem kalt KraftSCADA. Dette systemet muliggjør autonom drift for småkraftverk. Dalane Energi har en uredd evne til å utforske ukjent farvann på jakt etter nye løsninger.

Ørsdalen kraftverk i Bjerkreim er et topp moderne småkraftverk som er selvstyrt gjennom Dalane Krafts selvutviklede driftssystem – KraftSCADA.

Ørsdalen kraftverk i Bjerkreim er et topp moderne småkraftverk som er selvstyrt gjennom Dalane Krafts selvutviklede driftssystem – KraftSCADA.

– Vi utgjør et team av høyt kompetente og erfarne fagfolk med lang erfaring innen kraftproduksjon. Vår bransjeinnsikt er dyp og verdifull. Den er bygget opp gjennom mange års erfaring og dedikasjon. Få aktører kjenner bransjen bedre enn vi gjør.

Skal Norge lykkes med å videreutvikle regionene sine og parallelt klare den grønne omstillingen, er lokalkunnskap en grunnforutsetning. Og det gir troverdighet for samfunnsoppdraget.

– Vi har gode relasjoner til grunneiere og kommunene. På den måten identifiserer vi gunstige områder som er egnet for kraftproduksjon. Etablering av kraftproduksjon etterlater et miljøfotavtrykk. Vi tar hensyn til miljøet og da er det avgjørende at vi finner de beste plasseringene. Jeg er overbevist om at vi som en lokal aktør er i bedre stand til å ta gode beslutninger om hvor de neste investeringene skal gjøres, sammenlignet med investorer som kommer utenfra, utdyper Sønstabø.

– Vi har et mindre aggressivt tankesett knyttet til optimalisering av egen vinning. Vi setter lokalsamfunnet først. Avtalene vi inngår med grunneiere er nok mye mer balanserte. De gjenspeiler at våre eiere er kommunene i Dalane-regionen. Verdiskapningen som skjer, blir lagt igjen lokalt.

Kortreist fornybar kraft

I Bjerkreim kommune planlegges Moifjellet vindkraftpark som tar mål av seg å installere 40 nye vindturbiner. De vil generere en årlig produksjon av fornybar kraft på 850 GWh. I samme kommune har det allerede blitt utviklet vindkraft med en kapasitet på 420 MW i nærområdene. Dette gjør Bjerkreim til en av Norges største produsenter av vindkraft. Ikke langt unna den planlagte vindparken har Dalane Energi gått sammen med Bjerkreim kommune og private aktører om å realisere en næringspark på hele 2 600 mål for kraftintensiv industri. Den skal forsynes med kortreist fornybar kraft fra nettopp Moifjellet. Ansvaret for tilrettelegging av infrastruktur har Dalane Energi gjennom sitt datterselskap.

– Næringsparken vil bygges tett på eksisterende infrastruktur. Vår kunnskap sikrer på den måten at fotavtrykket begrenses til et minimum, sier Sønstabø.

Det er ikke den eneste fordelen Dalane Energi har tenkt på. Kortreist strøm er bærekraft i praksis.

– Overføringstapet av energi reduseres markant. Energien som produseres på Moifjellet utnyttes fullt ut til industrielle formål, i motsetning til et betydelig tap som oppstår ved energidistribusjon over lange avstander. Vi oppnår langt høyere effektivitet ved å integrere industriutvikling og kraftproduksjon, sier han.

Sekundervirkningen blir at det vil skapes mange nye lokale kompetansearbeidsplasser innenfor flere næringer.

– Det er et fint bilde på hvordan vi bidrar til at Dalane skal være en attraktiv og levende region som legges merke til.

– Egersund har en travel havn med høy aktivitet innenfor den maritime sektoren. Vi tror hydrogensatsingen vil åpne opp nye muligheter og gjøre havna enda mer attraktiv, sier lederen i HYDS.

– Egersund har en travel havn med høy aktivitet innenfor den maritime sektoren. Vi tror hydrogensatsingen vil åpne opp nye muligheter og gjøre havna enda mer attraktiv, sier lederen i HYDS.

Utforsker nye former for grønn energiproduksjon

Dalane Energi liker å utforske, og skal samfunnet en gang i fremtiden bli utslippsfritt, må noen våge å satse på andre grønne alternativer. Innledningsvis ble grønt hydrogen nevnt. Det er ingen tilfeldighet. Det er en energibærer Idar Sønstabø tror vil utgjøre en del av energimiksen samfunnet vil trenge fremover. Hydrogen blir av mange sett på som en kraftfull erstatning av miljøfiendtlige energikilder. Dalane Energi blir først ut i Rogaland med å lansere produksjon av grønt hydrogen i en av Norges største fiskerihavner – Egersund.

– Vi skal fremstille grønt hydrogen via elektrisitet som er fornybar – det vil si fra vann, vind eller sol. Hydrogen er en like effektiv energibærer som annen type gass og virkningsgraden er ganske lik. Mulighetene er store, forklarer han.

Tidligere i år befestet selskapet sin posisjon i hydrogensatsingen med å kjøpe en eierandel i hydrogenselskapet HYDS. I mai åpnet HYDS sitt første produksjonsanlegg på Stord. Nå står Egersund for tur. 

– Dalane Energi er et fremoverlent selskap med lang erfaring og verdifull kompetanse som vi i HYDS tror blir helt avgjørende for at vi skal utvikle satsingen videre, sier Thor Henrik W. Hagen, daglig leder i HYDS.

– Vi drar allerede fordel av samarbeidet ved blant annet å kunne ta i bruk en videreutviklet versjon av det samme driftssystemet som Dalane Energi styrer sine kraftanlegg med. Dette systemet gjør at vi får selvstyrte produksjonsanlegg, sier Hagen.

Hydrogenanlegget i Egersund vil bli enkelt å skalere opp ut fra etterspørsel i markedet. Transportnæringen og maritim sektor er to potensielt store kunder i fremtiden. Grønt hydrogen kan anvendes som drivstoff både til lands og til vanns. Hydrogenet brukes i brenselceller for å produsere elektrisitet. Fordelen er lang rekkevidde som er spesielt gunstig for langdistansetransport og skipsfart.

– Egersund har en travel havn med høy aktivitet innenfor den maritime sektoren. Vi tror hydrogensatsingen vil åpne opp nye muligheter og gjøre havna enda mer attraktiv, sier lederen i HYDS.