Velger alltid lokalt

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: ELISABETH HEGDAL/MEGABITE

MG Elektro er opptatt av å utvikle godt samarbeid og bruke lokale leverandører for å støtte det lokale næringslivet. Bedriften feirer snart 15 års jubileum og kan fortelle litt om hva som skal til for å lykkes som bedrift.

Daglig leder Arve Sørli har opparbeidet seg en unik innsikt i bedriften, ved å tidligere jobbet innenfor alle prosessene fra produksjon, logistikk, salg til administrasjon og ledelse. I 1987 startet Sørli hos Robertson Tritech på Nyåskaien og jobbet her frem til 2006. Etter dette har han arbeidet i Hatteland i Nedre Vats, Haaland AS på Vigrestad, Metallteknikk på Forus, samt en liten kort karriere innenfor kjølefirmaet Prokulde.

I 2013 startet han i MG Elektro, som har fått navnet sitt fra de som stiftet bedriften i 2004, Jan Noralf Myklebust og Ole Jonny Gya. Installatørene Myklebust og Gya jobber fortsatt i bedriften som i dag er den største installatørbedriften i Dalane kommune med totalt 37 ansatte, inkludert lærlinger.

NØKKELEN TIL SUKSESS

– Det vi mener som er nøkkelen til å lykkes som bedrift, er de ansatte samt sammensetning av disse. Det er også viktig å få utnyttet alle ressurser best mulig. De ansatte yter alltid bedre når de jobber med oppgaver som er tilrettelagt for dem og interesserer dem, forteller Sørli.

MG Elektro har et stort nettverk av seriøse samarbeidspartnere, og er til enhver tid oppdatert på ny teknologi og muligheter. De har dyktige fagfolk på huset innenfor de fleste typer installasjoner som blant annet industri, prosess, næringsbygg, bolig/smarthus, lyd og data.

– For at vi som leverandør skal kunne videreutvikle oss, er vi helt avhengig av gode samarbeidspartnere som jobber sammen for å finne gode løsninger. MG elektro har i alle år hatt et veldig godt samarbeid med Dalane Energi, med meget kort responstid, som igjen medfører at vi kan yte rask og god service, forteller Sørli.

VIKTIG MED LOKAL STRØMLEVERANDØR

MG Elektro kjøper strøm lokalt fordi de ønsker å bruke de leverandørene som bruker dem. Som installatørfirma er bedriften avhengig av å ha et godt utviklet samarbeid.

– Ved å kjøpe strøm lokalt, sikrer vi oss kompetansen lokalt. Fordelen med lokal strømleverandør er i første omgang å støtte opp om lokal virksomhet og arbeidsplasser, sier Sørli.

MILJØ OG BÆREKRAFT

Siden 1. januar 2007 har MG Elektro vært medlem av El-Proffen som er Miljøfyrtårnsertifisert. De er opptatte av å være en positiv, fremoverlent miljøaktør innen sin bransje. El-Proffens kjedekontor samt mange av kjedens medlemmer er i dag Miljøfyrtårnsertifiserte. Og stadig flere medlemmer sertifiserer seg. Det har også MG Elektro tenkt på.

«Fordelen med lokal strømleverandør er i første omgang å støtte opp om lokal virksomhet og arbeidsplasser».
– Arve Sørli, daglig leder i MG Elektro

– Det er et sterkt signal å bli et sertifisert Miljøfyrtårn. Dette er noe vi vurderer også å gjøre etterhvert, sier Sørli.

Miljøfyrtårnsertifikatet er en anerkjent merkevare for virksomheter som ønsker å skape konkurransefortrinn i markedet og sette fokus på kostnadsbesparende miljøtiltak.

El-Proffen jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i leverandørkjedene. Dette blir gjort i nært samarbeid og i dialog med leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva som forventer av leverandørene, er det utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeids-takerrettigheter, miljø og anti- korrupsjon i leverandørkjeden.

El-Proffen jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis, blant annet innkjøpspraksis, som kan bidra til at leverandørene etterlever bedriftens retningslinjer for etisk handel i dialog med leverandører og andre interessenter.

DOKUMENTASJON PÅ ETISK HANDEL

Bedrifter som er medlem i El-Proffen, kan fremlegge dokumentasjon på retningslinjer for etisk handel som gjelder for El-Proffen, deres leverandører og samarbeidspartnere.

MG Elektro utfører alle typer elektriske installasjoner i blant annet næringsbygg, industri og offentlige bygg. De setter kvalitet og sikkerhet i første rekke, kombinert med at du som kunde får arbeidet utført til avtalt pris og innen avtalt tid. Bedriftens erfarne elektromontører og teknikere kan også gi gode råd om de beste løsninger for ditt behov. Det brukes kun installasjonsmateriell av de beste kvaliteter, fra anerkjente produsenter.