Tallet er fire!

Tallet er fire!

1. På hvilken måte har Dalane Energis engasjement og bidrag vært avgjørende for å styrke lokal verdiskapning, og hvordan har det påvirket innbyggere, næringsliv, kulturliv og frivilligheten i regionen? 2. Hva er fordelene for Dalane Energi ved å være eid av kommunene...