Hva er Dalaneenergien?

DalaneEnergien.no er et nettsted og et magasin utviklet av Dalane Energi AS. Nettstedet og magasinet inneholder informasjon om Dalane Energi sin virksomhet og forhold, som er en del av ansvaret bedriften har overfor eiere og befolkningen i Dalane.

Papirutgaven Dalaneenergien blir sendt ut to ganger i året. Tanken er å spre informasjon og kunnskap om Dalane Energi, til alle våre eiere i Dalane.

Dalane Energi er en viktig aktør når det gjelder å bygge samfunnskritisk infrastruktur som strømnett og fiber. Vi bidrar også til miljøvennlig produksjon av energi, både med vannkraft og vindkraft. For de som følger debattene på Facebook, er dette et «hett» tema for tiden. Å utnytte naturressursene til produksjon av energi vil føre til inngrep i naturen. Vår oppgave er å gjøre dette så skånsomt som overhodet mulig. En liten trøst er at «våre» inngrep gir tilbake til lokalsamfunnet i form av lokale arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester hos lokale entreprenører og bedrifter, samt direkte klingende mynt i kommunekassen. Årets bidrag ble på hele 18 millioner kroner.

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Dette skal vi få til gjennom fire hovedmål:

– En effektiv drift med en sikker arbeidsdag og sunn bedriftskultur blant våre ansatte
– En attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse innen vår kjernevirksomhet
– Lokal verdiskapning og innovasjon
– Høy grad av service og stå på vilje

Det er hard konkurranse om teten, men vi er på god vei.

To av FNs bærekrafts mål handler om Ren energi for alle, og ansvarlig forbruk og produksjon. Vi kan gi et lite bidrag til dette gjennom å levere en bærekraftig fornybar energiproduksjon og samtidig jobbe for å gjøre mer, med mindre ressurser. Dette er vår motivasjon for å gå foran og bli et Miljøfyrtårn i Dalane.

Håper nettsiden faller i smak – god lesning!

BAKGRUNN

DalaneEnergien.no er et nettsted og et gratis magasin utviklet av Dalane Energi AS.

Dalane Energi AS
Egersund Forum,
Elganeveien 1
4373 Egersund

Org-Nr. 917 368 007

Redaktør: Ole Kristian Larsen
Mobil: 48 12 19 29
Epost: okl@dalane-energi.no

KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål vedrørende
Dalaneenergien, kontakt:

Birgitte Refsland – Dalane Energi br@dalane-energi.no

Ved spørsmål vedrørende Dalane Energi:
Se dalane-energi-konsern.no