Markedets mest miljøvennlige kraftstolper på Hetlandsheia

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: MEGABITE
Arbeidet med å skifte ut eksisterende stolper er nå ferdig på Hetlandsheia. Arbeidet er et testprosjekt hvor miljøfarlige kraftstolper med kreosot har blitt byttet ut.
Kreosot gir over tid et brunt belegg på kraftstolpene som er helsefarlig. Kreosot har blitt brukt i alle år og er motstandsdyktig mot råte og sopp. Dalane Energi har nå funnet en leverandør som leverer et produkt tilsvarende kreosot, men som er mye mer miljøvennlig. Kjernen er en trestolpe som har et lag med polyetylen (PE). Plasten er smeltet på utsiden og er hermetisk lukket. PE-plast er det samme som blir anvendt i drikkevannsrør.

– Plasten er ikke giftig. Holdbarheten er også mye lengre enn kreosot, som vanligvis er på 40–50 år. De nye stolpene har levetid på ca. 80 år, forteller avdelingsleder for drift og vedlikehold, Bjørn Sviggum hos Enida.

Avdelingsleder for drift og vedlikehold, Bjørn Sviggum hos Enida.

De nye miljøvennlige stolpene er tryggere for montører å jobbe med, og for naturen. Med så mange linjer som er bygget over matfatet, er det positivt å unngå gift og utslipp i naturen. Når man skal sette opp stolpene gjøres dette vanligvis på to måter. Enten å bygge i luftlinje eller bygge under bakken. Å grave i bakken krever mer arbeid og inngrep i naturen.

– Det kan ofte bli for dyrt om man må sprenge. Derfor bygger vi linjer, forklarer Sviggum.

Minst mulig fotavtrykk

Enida, Energinett i Dalane, ble i 2019 Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Det blir lagt stor vekt på HMS og menneskene som jobber i bedriften og å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Arbeidet med å sette opp 15 miljøvennlige kraftstolper er et resultat av denne satsingen. Det aktuelle prosjektet er en oppgradering av en 15 kV kraftledning på Hetlandsheia, som ligger i Eigersund Kommune.

15 miljøvennlige kraftstolper har blitt satt opp på Hetlandsheia.

WOPAS er leverandør av de miljøvennlige kraftstolpene og produserer dem i Norge. WOPAS har analysert påvirkningen på klimatoksisitet for miljø og mennesker. WOPAS hadde minst miljøpåvirkning i 6 av 7 kategorier.

– Vi er glade for å få på plass miljøvennlige stolper på Hetlandsheia, som er bedre på alle måter, sier Sviggum.

Resirkulert

Kraftstolpene fra WOPAS ble lansert i 2017 etter flere år med produktutvikling i morselskapet Hallingplast AS. WOPAS ser på mulighetene ved å kombinere materialegenskapene til tre og polyetylen (PE). Hovedmarkedet er stolper og påler for infrastruktur, kraftoverføring, belysning, og konstruksjoner i landbruk og marin.

Markedssjef Thomas Lindblad i WOPAS.

WOPAS stolper består av ca. 85 % fornybart materiale, og av 15 % polyetylen. Dermed er mer enn halvparten resirkulert. Dette kan også resirkuleres på nytt i henhold til konseptet «Design for gjenvinning». Markedssjef Thomas Lindblad i WOPAS forteller det har vært svært positivt å samarbeide med Enida.

– Enida ønsker å bidra til det grønne skiftet og levere etter FNs bærekraftsmål. Livssyklusvurderingen i 2020, utført av Energiforsk på vegne av den svenske kraftindustrien, ga dokumentasjon som er viktig for Enida i miljøarbeidet sitt, sier Lindblad.