Kraftverket som baner veien for fremtiden

TEKST & FOTO: MEGABITE
Ørsdalen kraftverk er det tiende i rekka til Dalane Kraft – og representerer fremtiden ved å være det mest moderne kraftverket av dem alle.

12. september ble Ørsdalen kraftverk høytidelig og offisielt åpnet – drøyt halvannet år etter arbeidet med å bygge kraftverket ble satt i gang.

– Selve utbyggingsprosessen har gått fantastisk fint. Det er takket være veldig dyktige entreprenører, og samarbeidsvillige grunneiere og flinke kolleger i Dalane Kraft, sier Per Ivar Tengesdal. Han er prosjektutvikler i Dalane Kraft – selskapet som eier og drifter det nye og moderne vannkraftanlegget i Ørsdalen.

– Arbeidet har blitt utført i et krevende, bratt og ulendt terreng oppover skråningen. Jeg er imponert over hvor elegant oppgaven har blitt løst av de involverte, sier han.

Kraftverket i Ørsdalen øker den årlige strømproduksjonen med omtrent 7 prosent. Med andre ord, dette kraftanlegget leverer strøm tilsvarende forbruket til 700 husstander, med en installert effekt på 2,9 megawatt. Sammenlignet med de 9 andre kraftverkene Dalane Kraft eier i Dalane, er Ørsdalen kraftverk et mellomstort kraftverk.

– Det plasseres i midtsjiktet av det vi har i dag, sier Tengesdal.

Kraftverket i Ørsdalen øker den årlige strømproduksjonen med omtrent 7 prosent

Kraftverket i Ørsdalen øker den årlige strømproduksjonen med omtrent 7 prosent.

På markeringen av at det nå produseres grønn energi fra Ørsdalen igjen, deltok representanter fra de fire kommunene i Dalane, inkludert ordførere og gjester fra Ukraina, grunneiere og medarbeiderne som har vært med på prosjektet. Den mest prominente gjesten var en imponert Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Åpningen av Ørsdalen kraftverk

På markeringen deltok representanter fra alle Dalane-kommunene, gjester fra Ukraina, grunneiere, medarbeidere og direktør i Norges vassdrags- energidirektorat, Kjetil Lund.

Kommer fellesskapet til gode

Administrerende direktør i Dalane Energi, Idar Sønstabø, gleder seg over at produksjonen nå er i gang i Ørsdalen. Kraftverket representerer en av flere investeringer som vil gjøre Dalane til en mer robust kraftregion.

– Ørsdalen er et av flere prosjekt som vi jobber med. Ambisjonen er å bygge opp en større lokal kraftproduksjon. Dette vil styrke selskapet og i neste omgang verdien til våre eiere. Ørsdalen er et synlig bevis på vår evne til å levere på våre utbygningsmål, sier Sønstabø.

Ørsdalen er det mest moderne og avanserte kraftverket Dalane Kraft disponerer i porteføljen sin.

– En del av kraftanleggene begynner å dra på årene, mens Ørsdalen representerer det mest moderne vi har, sier Per Ivar Tengesdal.

Ny egenutviklet teknologi tatt i bruk

En distinkt egenskap ved moderne vannkraftverk er den forbedrede ressursutnyttelsen.

– Og selvsagt mer instrumentering; flere sensorer, overvåkning i form av kameraer, sier Tengesdal og fortsetter:

– Anlegget er mer eller mindre selvgående og kan fjernstyres. Det starter og stopper av seg selv med utgangspunkt i hvor høy vannføringen er ved inntaket. Dette reduserer behovet for hyppig fysisk tilstedeværelse av personell, i motsetning til eldre vannkraftverk, sier prosjektutvikleren.

Ørsdalen kraftverk

Dalane Kraft har vært opptatt av at inngrepene som gjøres i naturen når et nytt kraftverk er under oppføring, skal være så skånsomme som mulig.

Dalane Kraft sitt egenutviklede softwareprogram, KraftSCADA, som selskapet ble nominert til innovasjonsprisen for av Distriktsenergi tidligere i år, er selvsagt fullintegrert i det nye kraftverket.

– Vi har gjennomført grundig oppfølging og omfattende testing for å identifisere og eliminere eventuelle feil. Nå vet vi at det nye kraftverket oppnår optimal og effektiv drift. Vår prioritet har vært å velge løsninger som sikrer enkel og forutsigbar drift.

– At vi kan bruke egenutviklet teknologi er spesielt kjekt. Det er takket være mange års erfaring, kompetanse og dyktige medarbeidere i selskapet, sier Tengesdal.

Skånsomme mot naturen

Dalane Kraft har vært opptatt av at inngrepene som gjøres i naturen når et nytt kraftverk er under oppføring, skal være så skånsomme som mulig.

– Naturen ordner opp selv med utgangspunkt i den frøbanken som ligger naturlig der. Vi kunne sådd og gjødslet, men det blir ikke naturlig. Toppdekket som lå der, er lagt tilbake igjen. Nå må det få tid på seg til å gro. Vi ser allerede at det har begynt å spire; naturen blir stadig grønnere og frodigere, forklarer Tengesdal.

Ørsdalen kraftverk

Det nye kraftverket i Ørsdalen er lokalisert 100 meter over havet. Inntaket er plassert 436 meter høyere oppe i lia.

Det nye kraftverket i Ørsdalen er lokalisert 100 meter over havet. Inntaket er plassert på 436 meter oppe i lia.  Det innebærer at rørene som bringer vannet nedover til kraftverket har en fallhøyde på 336 meter. Vet du hvordan strømmen produseres i praksis? Det skjer ved at vannet ledes til en vannturbin som roterer når vannstrømmen treffer den. Turbinens rotasjon driver en generator som omgjør den mekaniske energien til elektrisk energi. Elektrisiteten som produseres sendes ut på kraftnettet til bruk i private hjem og bedrifter. Dette er en svært miljøvennlig måte å produsere elektrisitet på – uten et eneste utslipp av skadelige miljøgasser.

Det er ni år siden det sist ble produsert grønn energi i Ørsdalen. Kraftverket erstatter sin forgjenger, som produserte energi fra 1944 og frem til 2014. Da ble det besluttet å ta det ut av drift.

Se video fra byggingen av Ørsdalen kraftverk her:

Fakta om Ørsdalen kraftverk

 

Nye Ørsdalen kraftverk Gamle Ørsdalen kraftverk
Igangsatt: 2023 1944 (tatt ut av drift 2014)
Plassering av inntak: 436 moh. 210 moh.
Plassering av kraftstasjon: 100 moh. 100 moh.
Total fallhøyde: 336 meter 110 meter
Minstevannføring: 100 liter i sekundet ingen
Installert effekt: 2900 kW 200 kW
Årlig produksjon: 14 GWh (tilsvarer 700 husstander) 1 GWh (tilsvarer 50 husstander)