Jobber for din el-sikkerhet​

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

– Vi sørger for at alle som bruker strøm i Dalane gjør dette på en trygg måte. Gjennom Det Lokale Eltilsyn (DLE) sørger vi for at det elektriske anlegget i hjemmet ditt er i orden, sier avdelingsleder og tilsynsingeniør Knut Stornes i DLE.

Du blir alltid varslet i forkant av et kontrollbesøk. Dalane Energi leier inn DLE i Dalane til å utføre kontrollen hjemme hos deg. Du får informasjon om hvem som fører tilsyn med elektriske anlegget ditt.

– Vi foretar målinger og visuell sjekk av anlegget. I tillegg gis det gode råd og informasjon om elsikkerhet. Vi utfører et stikkprøvebasert tilsyn. Hvis vi finner feil eller mangler får anlegget pålegg om utbedring – som regel i løpet av tre måneder. Oppdager vi farlige feil kan vi føre krav om umiddelbar utbedring eller frakobling av anlegget, sier Stornes.

Levetiden på elektrisk utstyr kan variere mye.

– Hovedfaktorene kan være kvalitet, om det er montert og brukt riktig. Fukt, støv, støt og lignende kan være avgjørende faktorer for levetiden på det elektriske utstyret. Derfor varierer levetiden alt fra noen få år til mange tiår. Om man passer på å vedlikeholde det elektriske anlegget varer det lenge, sier Stornes.

BEDRE SIKKERHET

Sikkerheten har blitt bedre de ti siste årene. Dette er fordi det er økt fokus på internkontroll og periodisk verifikasjon fra installatør.

– Måten DLE utfører tilsyn på har blitt endret, slik tilsynsingeniørene kan jobbe mer effektivt. Vi tar bilder og skriver ut rapporter direkte på tilsyn gjennom Ipad eller telefon. Slik bruker vi mindre tid på rapportering og saksbehandling og mer på tilsyn på det elektriske, forteller Stornes.

I boliger er det ofte varmegang på støpsel på varmtvannsbereder, jordfeil som kan føre til brann og ofte feil bruk av skjøteledninger

DET TRE STØRSTE ÅRSAKENE TIL BRANN

En av de største årsakene til brann starter som regel på kjøkkenet. Tørrkoking og antenning av olje, fett, eller lignende på koketopp/komfyr, er den største årsaken til brann.

– Veldig mange av oss har opplevd at mat tørrkoker og man i beste fall må kaste en gryte. Dette er jo ikke så farlig i seg selv, men det er ikke langt fra dette til en full boligbrann. Hovedregel er alltid; hold oppsyn med komfyren under matlaging! Det finnes også en sikkerhetsanordning som heter komfyrvakt som kan hjelpe deg dersom man skulle være uheldig, og glemme eller bli avledet av noe, sier Stornes.

Tildekking av varmeovner og annet elektrisk utstyr er også en stor brannårsak. Herunder er det tørking av klær på ovner, gardiner inntil ovner, for lite lufting rundt elektrisk utstyr, som kan føre til brann.

– Den siste hovedårsaken er dårlig forbindelse eller kontakt, som fører til serielysbue og/eller temperaturøkning. Enkelt forklart er dette en feil på det elektriske anlegget. Enten en skade eller dårlig prosjektering/ risikovurdering. Dette kan gjelde varmgang på støpsel til varmtvannsbereder, ikke riktig utførte eller løse tilkoblinger og lignende, sier Stornes.

HVORDAN FORHINDRE BRANN

Når DLE utfører tilsyn i boligene her i Dalane, har de noen standard sjekkpunkter og noen anbefalinger som alltid blir snakket om med kundene. DLE har fire slike anbefalinger for å bedre elsikkerheten og redusere brannrisikoen.

• Bytte ut eldre skrusikringer og automatsikringer med moderne jordfeilautomater i sikringsskapet. Dette vil bedre personsikkerheten i anlegget og koble ut strømmen dersom det oppstår en feil i anlegget.

• Elektronikk og annet utstyr man beskyttes mot overspenninger fra lyn, ved å montere egnet overspenningsvern i sikringsskapet.

• Tørrkoking og brann på koketopp/ komfyr kan forebygges/forhindres ved å montere komfyrvakt.

• Utstyr som jevnlig og over tid trekker over 1000W må ikke tilkobles via skjøteledninger og helst ikke via plugg/ støpsel. Eksempel på dette kan være varmtvannsberedere og varmepumper. Vi anbefaler at disse kobles via en bryter eller fat tilkobling.

DELER KUNNSKAPEN

For å jobbe som tilsynsingeniør stilles det krav om kompetanse. En tilsynsingeniør skal være faglig oppdatert og ha høy kompetanse. Man må være elektriker, ha minst tre års relevant jobberfaring og teknisk fagskoleutdanning innen elektro. I tillegg må man delta på ulike kurs og holde seg faglig oppdatert.

– Denne kunnskapen vil Dalane Nett dele med ungdommen i Dalaneregionen. Dalane Nett og Dalane Kraft tilbyr et felles skoleundervisningskonsept får 9. klassingene i kommunene, Egersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. I tillegg viser vi dem hvordan strøm bli laget ved å ta dem med rundt på anleggene vår. DLE sitt bidrag i dette er å snakke om elsikkerhet og brannforebyggende tiltak, sier Stornes.

DLE i Dalane Nett utfører ca. 1000 tilsyn i løpet av året – fordelt på Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund. 550-650 tilsyn med boliger og 300-350 tilsyn av næringsvirksomheter.

DLE utfører tilsyn i næringsbygg, boliger og fritidsboliger og sjekker at anlegget og internrutinene fungerer i praksis. DLE har i oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

– Kontrollen er dekket inn av nettleien, og du betaler derfor ikke noe ekstra for den, forteller Stornes.

DLE i Dalane Nett består av tre dyktige og engasjerte medarbeidere, som arbeider for å bedre kundenes sikkerhet i hjemmet.