På bildet fra venstre: Marcus, Therese Skaara Helgesen, Tilla, Johannes og inspektør Inger Johanne.

Gode fullelektriske løsninger fra elever

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE
I samarbeid med Dalane Energi og Ungt Entreprenørskap skal elevene i 4-7 trinn på barneskolene i Eigersund finne løsninger på hvordan man kan gjøre Kontrari Brygge fullelektrisk.

SMART – ungt entreprenørskap er ment som en brobygger mellom skole og næringsliv, der målet er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Eigerøy skole ble for første gang med på samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i 2019 og det ble godt mottatt av elevene som da gikk i fjerde klasse. Barneskolelærer Therese Skaara Helgesen ved Eigerøy Barneskole ser frem til å komme i gang med oppgavene elevene skal starte på over nyttår.

– Elevene synes det er veldig kjekt med variasjon i undervisningen. De får andre utfordringer og får bruke sine kreative evner, forteller Therese.

Utgangspunkt i FNs bærekraftsmål

Dalane Energi ønsket å være en del av Smart – ungt entreprenørskap, fordi barn er både svært kreative og opptatt av miljø. For å gjøre det relevant har energiselskapet laget en problemstilling med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål knyttet til ren energi til alle, infrastruktur, bærekraftige lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon.

– Problemstillingen handler om hvordan gjøre Kontrari Brygge fullelektrisk. Hva vil dette bety for blant annet bomiljø, transport, infrastruktur og oppvarming av eventuelt varmtvannsbasseng? Dette er en problemstilling som oppfordrer til modellering, noe barna synes er kjekt, forteller teamleder Lena Gravdal i Dalane Energisalg.

Egersund sjøbad og havn.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Energi Norge har en visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket Norge kan gjennomføre for å nå målet om å kutte minst 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030.

– I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring, forteller Åslaug K. Aarhus i Ungt Entreprenør skap Rogaland.

Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Programmet er tverrfaglig og går over tre dager. Det avsluttes med en utstilling eller skolemesse.

– Vi viser deg hvordan kreativitet utvikles gjennom en prosess og hvordan læreren fasiliteter dette, sier Åslaug.

Kontrari leiligheter.

Norge best i Europa

Strøm er klimavennlig, effektivt og rimelig. I dag er faktisk norske hjem best i Europa på elektrifisering. Ønsket til Energi Norge er at Norge skal være best i verden, og ta en global lederposisjon som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Om Norge blir fullelektrisk, produserer vi for lite strøm til å dekke dette behovet i fremtiden.

– På grunn av korona er det usikkert hvordan dette vil bli gjennomført. Dalane Energi skulle reist rundt på skolene, vært jury og kåret en vinner. Nå ser vi på muligheten om å lage en inspirasjonsfilm der vi snakker om problemstillingen i klassen og der elevene får mulighet til å løse oppgaven, forteller Lena.

Dalane Energisalg AS bidrar med 17,2 millioner kr til samfunnet i løpet av et år.
Det tilsvarer 1 kommunalt krisesenter, 4 årsverk for lærere, 3 hjertetransplantasjoner og 5 årsverk i politiet.