Derfor varierer strømprisene

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE
Dalaneenergien har tatt seg en tur i Egersund sentrum og spurt hva folk vet om Dalane Energi, nettleie og hvorfor strømmen varierer.

3 på gaten

Lisbeth Leinan

Vet du hvem Dalane Energi er? Ja

Vet du hvor nettleien går? Det er vel til leverandøren og staten.

Vet du hvorfor strømprisene varierer så mye? Strømprisene varierer vel stort sett på grunn av vær og vind.

Nathalie Nesheim

Vet du hvem Dalane Energi er? Ja.

Vet du hvor nettleien går? Til Dalane Nett og og staten.

Vet du hvorfor strømprisene varierer så mye? Ja, hvis det er mye nedbør går prisene ned og hvis det er lite nedbør går prisene opp.

Sindre Dyb Strand

Vet du hvem Dalane Energi er? Ja.

Vet du hvor nettleien går? Blant annet å drifte og vedlikeholde strømnettet, statlige avgifter og til statnett.

Vet du hvorfor strømprisene varierer så mye? Til dels, men det er ganske sammensatt. Etterspørsel, tilgjengelighet, priser på råvarer, politikk etc.

Hvem er egentlig Dalane Energi?

De fleste vet hvem Dalane Energi er. Men visste du at kraftprodusenten er eid av kommunene? Dalane Energi er eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Dalane Energi er et konsern som består av Dalane Kraft, Enida (tidligere Dalane Nett) og Dalane Energisalg.

Dalane Kraft er en fremoverlent aktør innen driftseffektivisering av vannkraft. Dalane Kraft sitt hovedfokus er kraftproduksjon fra egeneide kraftverk, men de drifter også kraftverk for eksterne eiere rundt om i Sør-Norge.

Enida drifter og vedlikeholder strømnettet i Dalane. Leie av nett er en monopolbasert virksomhet i Norge. Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. I de fire Dalane-kommunene er det Enida som er nettleverandør.

Dalane Energisalg AS selger strøm og tilbyr flere strømavtaler skreddersydd store og små husholdninger, hytter og bedrifter. Som en lokal leverandør er de engasjert i lokalsamfunnet og gir tilbake i form av sponsing og utbytte til sine eierkommuner.

Nettleien går til staten

Nesten halvparten av det du betaler i nettleie går til staten og ikke Dalane Energi. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at inntektene nettselskapene henter inn gjennom nettleien, ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. Det er Dalane Energi som fastsetter nettleien. Nettleien skal dekke kostnadene både i lokalnettet, regionalnettet og sentralnettet og sikre stabil og sikker strømforsyning. Kostnadene er knyttet til investering, drift og vedlikehold, måling, fakturering, kundeservice og vaktberedskap.

  • 47 prosent av nettleien er avgifter til staten
  • Strømforbruket betales til de du har valgt å kjøpe strøm av og nettleien betales til Enida, som eier og er ansvarlig for strømnettet i Dalane. Enida sørger også for at strømmen fra din kraftleverandør blir transportert til ditt hus.

Flere grunner til en variert strømpris

De fleste vet at været spiller en stor rolle når det gjelder kraftprisen, både når det gjelder nedfør og vind. Men prisene er også avhengig av andre faktorer som pris på kull, gass og kvoteprisen på CO2, samt kraftprisen hos våre naboland.

Vi har fem geografiske prisområder for strøm i Norge. Områdene er delt opp i vest, sør, øst, midt og nord. All krafthandel gjøres på den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

– Hva timesprisen til enhver tid er, avhenger av tilbud og etterspørsel, og er lik for alle i hver sitt prisområde. Alle produsenter og strømselgere må forholde seg til samme pris, uavhengig av mengde strøm en kjøper eller selger, forteller produksjonsleder Per Ivar Tengesdal i Dalane Kraft.