Skal skape en felles kultur for HMS

Skal skape en felles kultur for HMS

Hvordan skal man på en god og naturlig måte integrere HMS som en del av  arbeidshverdagen? Det kan virke enkelt i teorien, men i praksis er det en helt annen utfordring. HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Det skal være trygt å gå på jobb, men minst like viktig er...